www.portalsamorzadowy.pl

Raport: Bezrobocie według zawodów i specjalności

0 0

Pierwsze miejsce pod względem liczby bezrobotnych w rankingu zawodów zajmuje sprzedawca, a wśród posad nierobotniczych – technik ekonomista. Ekonomista z wyższym wykształceniem znalazł się na 19. pozycji.

W końcu II półrocza 2012 r. w ewidencji urzędów pracy wśród zarejestrowanych bezrobotnych 1 727 166 osób posiadało zawód (specjalność), co stanowiło 80,8 proc. ogólnej liczby bezrobotnych - tak wynika z raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Zarejestrowani bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności w II półroczu 2012 r.".

W porównaniu do stanu z końca II półrocza 2011 r. odnotowano wzrost o 121 520 osób, tj. o 7,6 proc. Szczegółowe dane publikujemy w galerii.

Grupa bezrobotnych bez zawodu zwiększyła się o 32 619 osób (tj. o 8,7 proc.), z poziomu 377 030 osób w końcu II półrocza 2011 r. do 409 649 osób w końcu II półrocza 2012 r.

W tym okresie prawie co czwarty zarejestrowany w urzędzie pracy bezrobotny posiadał zawód zaliczany do grupy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (495 428 osób tj. 23,2 proc. ogółu bezrobotnych). W odniesieniu do stanu z końca 2011 r. wzrosła liczba bezrobotnych w tej grupie o 9,3 proc. tj. o 42 312 osób, przy jednoczesnym wzroście udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych o 0,3 punktu (z poziomu 22,9 proc.).

Na drugim miejscu pod względem udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych znalazła się grupa pracownicy usług i sprzedawcy. Bezrobotni sklasyfikowani w tej grupie - 363 171 osób stanowili 17,0 proc. ogółu bezrobotnych.

W porównaniu do stanu z końca 2011 r. liczba bezrobotnych sklasyfikowanych w tej grupie wzrosła o 6,5 proc., czyli o 22 028 osób, ale udział procentowy w ogólnej liczbie bezrobotnych spadł o 0,2 punktu (z poziomu 17,2 proc.).

Na trzecim miejscu uplasowali się bezrobotni posiadający zawody z grupy technicy i inny średni personel (257 141 osób, tj. 12,0 proc. ogółu bezrobotnych). W omawianej grupie odnotowano wzrost liczby bezrobotnych w porównywanym okresie o 3,9 proc. tj. o 9 760 osób oraz spadek udziału procentowego w bezrobociu ogółem o 0,5 punktu (z 12,5 proc. w końcu 2011 r.).

Najmniejszym udziałem w ogólnej liczbie bezrobotnych charakteryzowała się niezmiennie grupa siły zbrojne - 1 093 osoby, czyli 0,1 proc. ogółu zarejestrowanych (spadek o 91 osób w porównywanym okresie tj. o 9,1 proc.).

Na czele rankingu zawodów i specjalności bezrobotnych, podobnie jak w latach poprzednich, znalazły się osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe. Pierwsze miejsce zajmują sprzedawcy, natomiast wśród zawodów nierobotniczych - technik ekonomista.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.