Polimex sprzedaje aktywa, redukuje etaty i zmniejsza straty

Trwa restrukturyzacja Polimeksu-Mostostalu. Spółka sprzedała kilka dużych aktywów; trwają też zwolnienia grupowe.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Polimex sprzedaje aktywa, redukuje etaty i zmniejsza straty

PODZIEL SIĘ


Autor: wnp.pl (TE)

wnp.pl

31 sie 2013 21:00


Pierwsze półrocze 2013 r. przyniosło w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku bardzo duży spadek przychodów, ale jednocześnie także zmniejszenie strat.

Po pierwszym półroczu 2013 r. Polimex-Mostostal miał 844,3 mln zł przychodów wobec 1,634 mld zł rok wcześniej. Strata netto wyniosła 12,26 mln zł wobec 261,49 mln zł straty rok wcześniej.

Natomiast na poziomie grupy Polimex odnotował 1,139 mld zł przychodów wobec 2,122 mld zł przychodów przed rokiem. Strata netto wyniosła 96,14 mln zł wobec 192,11 mln zł straty przed rokiem. Strata operacyjna grupy po pierwszym wynosiła 45,02 mln zł wobec 172,85 mln zł straty rok wcześniej.

Na koniec półrocza grupa miała 310,47 mln zł ujemnych przepływów z działalności operacyjnej wobec ujemnych przepływów w wysokości 447,37 mln zł przed rokiem. Środki pieniężne opiewały na 230 mln zł wobec 169,87 mln zł rok wcześniej.

Z działalności krajowej grupa miała 67,8 proc. przychodów. Największy udział w sprzedaży miała produkcja (26,2 proc.), a następnie budownictwo infrastrukturalne (26,1 proc.), energetyka i chemia (22,3 proc.), serwis (14,5 proc.) oraz budownictwo ogólne (9,6 proc.).

- Portfel zamówień grupy kapitałowej pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, lecz zawierający realizację kontaktu na Elektrowni Opole w wysokości 3,9 mld zł netto, wynosi 11 mld zł, w tym: kontrakty zawarte 10,9 mld zł, kontrakty w ostatniej fazie negocjacji 0,1 mld zł - podał Polimex w raporcie półrocznym.

- Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2013 r. - 1,5 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych; 2014 r. - 3,3 mld zł (kontrakty zawarte 3,2 mld zł, kontrakty w ostatniej fazie negocjacji 0,1 mld zł); 2015 r. - 3,1 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych; w latach następnych 3,1 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych - dodał.

Na koniec czerwca w Polimeksie było zatrudnionych 6885 pracowników - o ponad 27 proc. mniej niż rok wcześniej. Cała grupa miała natomiast 9653 pracowników - o ponad 31 proc. mniej niż przed rokiem.

W raporcie Polimex podał, że na wynik grupy w pierwszej połowie 2013 r. miały wpływ takie czynniki jak: rozwiązanie rezerwy aktuarialnej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, zbycie nieruchomości „Suchy Dok" w Gdyni, a także Ocynkowni w Częstochowie jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach realizacji programu dezinwestycji.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.