Pięćdziesięciolatek też może być w cenie na rynku pracy

W związku ze zmianami demograficznymi, jakie czekają nas w najbliższej przyszłości, wykorzystanie potencjału starszych pracowników będzie jednym z elementów pozwalających na utrzymanie stabilizacji w zatrudnieniu.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Pięćdziesięciolatek też może być w cenie na rynku pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

18 cze 2013 21:19


„Zgodnie z obowiązującym Kodeksem pracy pracodawca w ofercie pracy nie może podawać preferowanego wieku pracownika, ale zauważyliśmy, że firmy zaczęły stosować w nich takie komunikaty, jak: „twój wiek nie ma dla nas znaczenia"; „mile widziane osoby w każdym wieku"- mówi specjalista działu HR portalu www.pracuj.pl.

Pracodawcy zaczynają dostrzegać potencjał tkwiący w grupie starszych pracowników i w ogłoszeniach coraz częściej kierują do nich zachęty. To bardzo pozytywna zmiana, ponieważ Polska jest w dalszym ciągu krajem o jednym z najniższych wskaźników zatrudnienia osób w wieku 55 - 64 lata w Europie (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, I kwartał 2013 r.).

Osoby w wieku 50+ mają szczególnie trudną sytuację na rynku pracy, do czego w dużej mierze przyczyniają się stereotypy i uprzedzenia funkcjonujące na ich temat wśród przedsiębiorców. Aby przełamać ten krzywdzący obraz starszych pracowników należy między innymi zwrócić uwagę właścicieli firm na korzyści płynące z zatrudniania osób w wieku 45/50+. Są to bowiem osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zawodowe, które mają już zazwyczaj więcej czasu, aby bardziej angażować się w sprawy firmowe i silniej skupić się na pracy. Niezbędne jest również wprowadzanie finansowych zachęt dla pracodawców zatrudniających osoby 50+.

Jednym z działań w ramach funkcjonującego od ponad 4 lat rządowego programu „Solidarność pokoleń" jest zmniejszenie kosztów pracy związanych z zatrudnianiem pracowników po 50-tym roku życia poprzez: zwolnienie pracodawców z opłacania składek na Fundusz Pracy za osoby w wieku przedemerytalnym oraz zmniejszenie liczby dni choroby, za które płaci pracodawca w przypadku pracowników po 50. roku życia.

Poza tym pracodawcy zatrudniający osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla takiej osoby, skierowanej przez urząd pracy. Również pracodawca, który zatrudni w ramach tzw. prac interwencyjnych osoby bezrobotne po 50. roku życia może uzyskać dofinansowanie na wyposażenie nowego stanowiska pracy (takie osoby muszą być jednak zatrudnione na stanowiskach utworzonych w okresie od 24 miesięcy do 4 lat).

Utrzymując zatrudnienie starszych pracowników pracodawcy mogą z pewnością uzyskać dobre warunki ekonomiczne, jednak muszą też się nauczyć odpowiedniego zarządzania tymi zasobami, czyli poznać zasady zarządzania wiekiem.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.