Opolskie przeznaczy 23 mln zł na włączenie społeczne i aktywizację zawodową

W ramach unijnego wsparcia Opolskie rozdzieli łączną pulę 80 mln zł na wsparcie rodziny i tzw. pieczy zastępczej oraz na włączenie społeczne, wsparcie kształcenia ogólnego czy zawodowego. Z tego ok. 23 mln zł na włączenie społeczne.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Opolskie przeznaczy 23 mln zł na włączenie społeczne i aktywizację zawodową

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/JP

24 lis 2015 19:25


Nabory wniosków na wsparcie rodzin oraz tzw. pieczy zastępczej (sprawowanej np. w formie rodziny zastępczej czy też rodzinnego domu dziecka) oraz na tzw. włączenie społeczne już się zakończyły. Nie opublikowano jednak jeszcze list wniosków, które spełniły w nich wymogi formalne.

Jak powiedział zastępca dyrektora departamentu koordynacji programów operacyjnych opolskiego urzędu marszałkowskiego Tomasz Hanzel w puli naboru na wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej jest ok. 14 mln zł, a na włączenie społeczne - ok. 23 mln zł.

Wsparcie dla osób oddalonych od rynku pracy

Pula pieniędzy na tzw. włączenie społeczne ma zostać rozdysponowana na działania, które mogą prowadzić np. ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe czy samorządy.

- Chodzi o wsparcie bardzo szerokiej grupy ludzi należących do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy już wykluczonych - osób ubogich, z nałogami, korzystających z pomocy społecznej - wyliczał Hanzel.

Mają być one przeznaczone np. na aktywizację zawodową osób najbardziej oddalonych od rynku pracy.

- W pierwszej kolejności te osoby potrzebują także aktywizacji społecznej, by zmotywować je do podjęcia zatrudnienia - dodał przedstawiciel opolskiego urzędu marszałkowskiego zaznaczając, że wsparcie może mieć w tym przypadku indywidualny charakter.

Mogą to być np. szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, aktywizacja w grupie, a nawet pomoc zdrowotna, tak by móc zwalczyć wszelkie dysfunkcje.

Główne typy przedsięwzięć wskazane w naborze dot. włączenia społecznego to m.in. kompleksowe programy aktywizacji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym czy zdrowotnym; usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywizacji zawodowej czy warsztatów terapii zajęciowej.

Edukacja zawodowa

Do 2 grudnia wydłużono natomiast termin naboru wniosków na wsparcie kształcenia ogólnego, w puli którego jest ponad 17,5 mln zł; a do 10 grudnia - nabór wniosków na wsparcie kształcenia zawodowego, gdzie kwota środków na dofinansowanie wynosi blisko 26,7 mln zł.

Hanzel wyjaśnił, że w przypadku puli pieniędzy na kształcenie ogólne urząd zachęca samorządy, by składały wnioski na projekty dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, tak aby skoordynować zakres wsparcia dla placówek ze swojego terenu.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.