Operator wózka widłowego płci pięknej? Na razie rzadkość, ale...

Spośród 926 tys. osób zatrudnionych w sektorze transportu i gospodarki magazynowej, tylko co piąty pracownik to kobieta - wynika z raportu GUS za III kwartał 2013 r. Czy zmaskulinizowane zawody staną się bardziej dostępne dla „płci pięknej”?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Operator wózka widłowego płci pięknej? Na razie rzadkość, ale...

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

24 lut 2014 13:49


W badaniu „Zawodowa rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim", za branże zmaskulinizowane uznano m.in. budownictwo, rolnictwo, przemysł oraz transport i gospodarkę magazynową. W tych segmentach rynku znajomość pojęcia gender mainstreaming, czyli polityki równości płci jest najsłabiej znane. Wśród przedstawicieli przedsiębiorstw logistycznych, tylko 11,3 proc. zetknęło się z tym określeniem.

Wyniki nie mogą zaskakiwać w zestawieniu ze strukturą zatrudnienia w tych branżach. Jak podaje GUS, wśród operatorów maszyn i urządzeń, kobiety to zaledwie kilkanaście procent. Dziwi natomiast, że pomimo tak niskiego odsetka pań zatrudnionych zawodzie, aż 54 proc. przedsiębiorców twierdzi, że są one bardziej dokładne w pracy niż mężczyźni.

Przeciwny temu poglądowi jest co dziewiąty z nich. Co ciekawe, badania dotyczące kwalifikacji i predyspozycji zawodowych kobiet potwierdzają słuszność przekonań pierwszej grupy respondentów. Jakim więc pracownikiem jest kobieta?

Kobieta - operator idealny?

W koordynowanych przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej badaniach na temat adekwatności wykształcenia i kwalifikacji kobiet w stosunku do zapotrzebowania na rynku pracy, wyodrębniono typowe cechy, jakimi w środowisku pracy odznaczają się panie oraz panowie. Wśród atrybutów, wskazywanych przez pracodawców jako kobiece, znalazły się m.in. odpowiedzialność, punktualność oraz rzetelność w wykonywaniu pracy. Na równi z mężczyznami „płeć piękna" charakteryzuje się natomiast chęcią podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz umiejętnością pracy w zespole.

- Dzięki postępującemu rozwojowi technologii stosowanych w urządzeniach transportu wewnętrznego, zadania z zakresu intralogistyki, bardziej niż siły fizycznej wymagają opanowania i precyzji. Zanika więc czynnik, dla którego dawniej to panowie byli predestynowani do pracy w magazynie - tłumaczy Katarzyna Hoeffler, dyrektor działu serwisu STILL Polska, producenta wózków widłowych.

- Być może w niedalekiej przyszłości struktura zatrudnienia wśród operatorów zacznie się zmieniać. Według badań kobiety są ostrożniejszymi kierowcami. Przywiązują większą wagę do zasad ruchu, rzadziej też są sprawcami kolizji - dodaje.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.