Nowe przepisy ws. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Nowe przepisy ws. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: MIW

www.pulshr.pl

17 lip 2017 12:53


Rozporządzenie to ma zastosowanie w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, producentów rolnych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli.

Określa ono szczegółowe warunki i tryb dokonywania przez starostę z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej (z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

Rozporządzenie określa także warunki i tryb dokonywania przez starostę refundacji z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (dotyczy skierowanych bezrobotnych, opiekunów lub poszukujących pracy absolwentów).

- związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

- związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych.

Dokument ten wreszcie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotnemu, opiekunowi, absolwentowi centrum integracji społecznej, bądź klubu integracji społecznej, a także formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub dofinansowania, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

Pełen tekst rozporządzenia znajduje się poniżej.

Pobierz PLIKI DO POBRANIA

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.