Nie ma alternatywy dla zasiłku dla bezrobotnych w Polsce, ale będą zmiany

Obecnie w skali kraju z zasiłku korzysta jedynie 17 proc. pozostających bez pracy. Wynika to z faktu, że czas szukania pracy jest często dłuższy niż pół roku, a z reguły przez taki okres przysługuje finansowa pomoc - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Nie ma alternatywy dla zasiłku dla bezrobotnych w Polsce, ale będą zmiany

PODZIEL SIĘ


Autor: Przegląd prasy/ Dziennik Gazeta Prawna

24 kwi 2013 10:32


Choć nie można się spodziewać radykalnych zmian, Ministerstwo Pracy zaproponowało kilka w projekcie założeń nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Dobra wiadomość czeka samozatrudnione kobiety w wieku powyżej 55 lat i mężczyzn po 60. roku życia. Osoby te są zwolnione z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, przez co dotychczas w razie rezygnacji z działalności były pozbawione zasiłku. Planowana zmiana przepisów doprowadzi do tego, że mimo braku obowiązku odprowadzania składek okres prowadzenia działalności będzie uprawniał do świadczenia - informuje dziennik.

"DGP" odnotowuje również propozycję resortu względem zrównania sytuacji osób samotnie wychowujących dzieci z małżeństwami, przyznając im prawo do dłuższego, 12-miesięcznego okresu pobierania zasiłku. Ponadto osoby, u których okres pobierania wsparcia z urzędu pracy został przerwany zasiłkiem macierzyńskim, po zakończeniu jego pobierania będą mogły nabyć prawo do uzupełniającego świadczenia dla bezrobotnych.

Zmiany czekają też osoby odbywające praktyki absolwenckie. Okres stażu wpłynie na skrócenie tego, przez który pobierany jest zasiłek, jeżeli praktykant będzie otrzymywać wynagrodzenie w wysokości powyżej połowy minimalnej płacy - informuje "DGP".

We wspomnianym przez dziennik projekcie rządu nie ma zmian systemowych w zakresie pomocy finansowej dla bezrobotnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.