Najwięcej pracy dla robotników i rzemieślników

• Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Popyt na pracę w 2015 r.”.
• Najwięcej wolnych miejsc pracy czekało na robotników przemysłowych i rzemieślników.
• Województwem, oferującym najwięcej wakatów, było mazowieckie.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Najwięcej pracy dla robotników i rzemieślników

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

23 cze 2016 15:24


Liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 11,5 mln. osób, przy czym w podmiotach sektora publicznego – 27,6 proc. tej liczby, a w sektorze prywatnym – 72,4 proc. Najwięcej osób – 55,1 proc. ogółu pracujących było zatrudnionych w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób.

W sektorze prywatnym najwięcej osób pracowało w podmiotach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 30,1 proc., handlu; napraw pojazdów samochodowych – 26,8 proc., budownictwa – 8,1 proc. oraz administrowaniu i działalności wspierającej – 5,5 proc.

W sektorze publicznym natomiast najwięcej osób było zatrudnionych w jednostkach realizujących działalność w zakresie edukacji – 37,1 proc., opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – 18,0 proc., administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowych zabezpieczeń społecznych – 15,9 proc. oraz transportu i gospodarki magazynowej – 7,6 proc.

Największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały jednostki realizujące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 14,6 tys. wolnych miejsc pracy (22,9 proc.), zwłaszcza zaliczanych do działalności związanej z produkcją artykułów spożywczych (1,8 tys.), produkcją metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (1,8 tys.) produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli (1,4 tys.). Dość dużą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały jednostki prowadzące działalność w zakresie, handlu; napraw pojazdów samochodowych – 12,1 tys. wolnych miejsc pracy, a także budownictwa – 6,0 tys. wolnych miejsc pracy.

Źródło: GUS Źródło: GUS

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.