Miasto daje szansę młodym bezrobotnym

Osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 lat, a mieszkają w Krośnie i mają pomysł na własny biznes – mogą wziąć udział w projekcie „Kuźnia przedsiębiorczości". To wspólny program Urzędu Miasta Krosna, Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie, Podkarpackiej Izby Gospodarczej i Stowarzyszenia Pomocy Niematerialnej „Szansa”.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Miasto daje szansę młodym bezrobotnym

PODZIEL SIĘ


Autor: PortalSamorzadowy.pl (AW)

www.portalsamorzadowy.pl

29 lip 2013 16:35


Celem tego programu jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości osób młodych do 30 roku życia - mieszkańców Krosna.

Jak podaje krośnieński magistrat, każdy z partnerów programu "Kuźnia przedsiębiorczości" zadeklarował swój wkład i tak Urząd Miasta Krosna udzieli wsparcia, chętnym osobom, spełniającym wskazane wyżej kryteria w zakresie oddania do użytku celem prowadzenia działalności gospodarczej lokale o zróżnicowanej powierzchni, usytuowane w atrakcyjnych miejscach miasta Krosna po symbolicznej opłacie 1 zł za ² powierzchni użytkowej miesięcznie + podatek VAT.

Kwoty te będą obowiązywały przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W następnym roku kwota ta wzrośnie do 2 zł za m2 powierzchni użytkowej miesięcznie + podatek VAT.

Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami w formie dotacji w wysokości 18.000 zł (do końca 2013r.) na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dodatkowym wsparciem będzie pomoc informacyjna oraz warsztaty z zakresu przedsiębiorczości i kreatywności dotyczące dookreślenia pomysłu na działalność gospodarczą i określenia potencjalnego rynku zbytu (odbiorców usługi czy produktu).

Każda osoba uczestnicząca w programie "Kuźnia przedsiębiorczości" będzie objęta indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego.
Podkarpacka Izba Gospodarcza oferuje uczestnikom programu usługi informacyjne w zakresie: zakładania i prowadzenia, a także zawieszania i zamykania działalności gospodarczej oraz aktualnych możliwości finansowania działalności gospodarczej z różnych źródeł, w tym m.in. w ramach funduszu pożyczkowego.

Stowarzyszenie Pomocy Niematerialnej "Szansa" deklaruje wsparcie prawne polegające na pomocy doradczej i informacyjnej. Wsparcie to będzie realizowane poprzez działania Biura Porad Obywatelskich prowadzonego przez Stowarzyszenie. Pomoc prawna może dotyczyć zagadnień związanych z funkcjonowaniem powstałego podmiotu gospodarczego na lokalnym rynku. Porady udzielane przez Biuro będą bezpłatne, poufne i bezstronne.

Porady udzielane są przez osoby do tego przygotowane (pod względem wykształcenia, zdobytych wiadomości i doświadczenia zawodowego), jak również udzielane są w oparciu  o aktualne przepisy prawa. Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.