Łódzkie: Pracownicy, którzy stracili pracę z przyczyn zakładu dostaną wsparcie

0 0

• Mieszkańcy Łódzkiego, którzy utracili pracę z przyczyn zakładu w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub są zagrożeni zwolnieniem będą mogli skorzystać z unijnego wsparcia.
• Urząd Marszałkowski rozdzieli na ten cel 42 mln zł.

Łódzkie: Pracownicy, którzy stracili pracę z przyczyn zakładu dostaną wsparcie
Outplacement stanowi korzyść zarówno dla pracodawcy, jak i dla byłego pracownika (fot.lodzkie.pl)

"Łódzki Urząd Marszałkowski ogłosił już 28 konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 31 marca ruszy nabór do kolejnego, organizowanego w ramach X osi priorytetowej i dotyczącego adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Chcemy zachęcić podmioty, które na co dzień zajmują się rynkiem pracy, by wdrażały rozwiązania typu outplacement, które mają za zadanie pomóc zwalnianym pracownikom w jak najszybszym znalezieniu nowego zatrudnienia czy rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej" - podkreśliła członkini zarządu woj. łódzkiego Joanna Skrzydlewska.

Dofinansowanie UE przeznaczone zostanie na szkolenia i doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże i praktyki przygotowujące do pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, studia podyplomowe, a także na bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

Czytaj też: Aktywizacja długotrwale bezrobotnych. Problem chcą rozwiązać prywatne agencje zatrudnienia

"Wysokość wsparcia może wynosić sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W poprzedniej perspektywie finansowej z takiego wsparcia skorzystało blisko 600 mieszkańców woj. łódzkiego, więc liczę, że i w tym konkursie zainteresowanie będzie duże" - zaznaczyła Skrzydlewska.

Wicemarszałek województwa dodała, że outplacement stanowi korzyść zarówno dla pracodawcy, jak i dla byłego pracownika. Przytoczyła też dane, z których wynika, że tylko 40 proc. przedsiębiorstw zwalniających pracowników z przyczyn ekonomicznych w regionie skorzystało z tego typu projektów.

Ubiegający się o dofinansowanie do 17 kwietnia powinni przedstawić projekty skierowane do osób, które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy przed dniem przystąpienia do programu lub takich, które są przewidziane do zwolnienia czy też zagrożone nim - w obu wypadkach przyczyny zwolnienia powinny dotyczyć zakładu pracy.

"Oczekujemy, że wnioskodawcy będą odpowiadać na konkretne zapotrzebowanie pojawiające się na rynku pracy w regionie i wykażą, że osoby objęte projektem z jednego lub kilku przedsiębiorstw mają problemy z zatrudnieniem, a projekt pomoże w ich rozwiązaniu" - wyjaśnił dyrektor departamentu Europejskiego funduszu Społecznego Zbigniew Gwadera.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.