Kolegium IPN ogłosiło konkurs na prezesa Instytutu

0 0
Kolegium IPN ogłosiło konkurs na prezesa Instytutu
Konkurs na prezesa IPN potrwa do 18 lipca. Fot. wikipedia/CC BY-SA 3.0 pl

Kolegium IPN, które we wtorek zebrało się na pierwszym posiedzeniu, ogłosiło konkurs na prezesa Instytutu. Konkurs potrwa do 18 lipca, kiedy odbędzie się publiczne wysłuchanie kandydatów.

Ogłoszenie o konkursie umieszczono we wtorek w Biuletynie Informacji Publicznej. Jak w nim napisano, "konkurs na stanowisko prezesa Instytutu odbędzie się w terminie od 29 czerwca do 18 lipca br."

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada wyłącznie obywatelstwo polskie; korzysta z pełni praw publicznych i nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z urzędu.

Kandydat nie może być karany za czyny podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W myśl kryteriów musi to być osoba, która nie pracowała lub współpracowała z komunistycznymi organami bezpieczeństwa państwa; posiadająca stopień naukowy co najmniej doktora.

Konkurs na prezesa IPN będzie dwuetapowy. W pierwszym etapie sprawdzone zostaną dokumenty i oświadczenia złożone przez kandydatów i ustalone, czy spełniają oni wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Etap ten potrwa od 13 do 15 lipca.

18 lipca odbędzie się publiczne wysłuchanie kandydatów, podczas którego zaprezentują własną koncepcję/wizję funkcjonowania Instytutu oraz odpowiedzą na pytania członków Kolegium IPN. Nastepnie członkowie Kolegium na posiedzeniu niejawnym przeprowadzą dyskusję nad kandydatami.

Kolegium podejmuje uchwałę w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko prezesa IPN w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (1)

  • Najlepiej ten instytut zamknąć. Archiwa oddać do muzeów i zakónczyć temat poważną oszczędnością dla Państwa.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.