Hanczarek: Rosnące koszty zatrudnienia mogą zahamować tworzenie nowych miejsc pracy

Pracodawcy deklarują chęć zatrudniania nowych pracowników, mimo że rosnące koszty pracy, dla wielu z nich, mogą oznaczać spadek konkurencyjności.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Hanczarek: Rosnące koszty zatrudnienia mogą zahamować tworzenie nowych miejsc pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

25 mar 2015 13:15


Luty jest pierwszym miesiącem, w którym rynek pracy wyraźnie ożywił się po zimowej stagnacji. Wedle danych GUS w lutym b.r. stopa bezrobocia była o 1,9 proc. niższa niż w lutym 2014 roku. Wyniosła 12 proc. To bardzo optymistyczny wskaźnik, który pokazuje zdecydowaną poprawę perspektywy dla osób bezrobotnych. Porównując dane historyczne, możemy zauważyć spadek stopy bezrobocia w lutym 2014 roku jedynie o 0,5 proc. wobec lutego roku 2013.

- Odczuwalna poprawa koniunktury od marca w przetwórstwie przemysłowym, handlu, gastronomii czy logistyce daje pewność, że w kolejnych miesiącach odnotujemy dalsze rekordowe spadki bezrobocia - mówi Tomasz Hanczarek, prezes Work Service.

Czytaj też: Hanczarek, Work Service: Okres prac sezonowych wygeneruje 100 tys. nowych miejsc pracy

- Potwierdzają to również nasze badania, które przeprowadziliśmy w ubiegłym miesiącu wśród pracowników i pracodawców. 12 proc. firm zamiast zlecać swoim pracownikom realizowanie zadań w nadgodzinach, zdecyduje się w tym roku na rozszerzenie zespołów i zatrudnienie dodatkowych rąk do pracy. To pokazuje z jednej strony realne zwiększenie ilości pracy, więcej nowych zamówień, a z drugiej strony - większą stabilizację firm i pewność wśród pracodawców, że ten dobry klimat będziemy utrzymany – dodaje hanczarek.

Warto podkreślić, że wzrost zatrudnienia w firmach utrzymuje się pomimo systematycznie rosnących kosztów pracy. Wedle danych Eurostatu w czwartym kwartale 2014 roku koszty pracy w Polsce wzrosły aż o 3,3 proc. r/r. Obejmują one zarówno wynagrodzenia i pensje pracowników, jak również obciążenia z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz podatków.

Czytaj też; Hanczarek, Work Service: Polska ziemią obiecaną dla Ukraińców

Z analiz Eurostatu wynika, że koszty płacowe w Polsce wzrosły o 2,7 proc., a pozapłacowe o 5,9 proc. Jako jedną z największych barier w prowadzeniu bieżącej działalności ponad połowa przedsiębiorstw w Polsce (55 proc.) wskazuje właśnie koszty zatrudnienia. (dane GUS, marzec 2015)

- Rosnące koszty zatrudnienia w Polsce są obecnie jedynym hamulcem, który może zatrzymać tworzenie nowych miejsc pracy. Dlatego tak ważne jest, aby nie obciążać dodatkowo pracodawców należnościami niezwiązanymi z podnoszeniem wynagrodzeń – podkreśla Tomasz Hanczarek.

- Utrzymanie kosztów pracy na możliwie niskim poziomie to również ważny element konkurencyjności Polski w regionie. Dodatkowym istotnym magnesem przyciągającym zagranicznych inwestorów jest wysoka jakość pracy polskich fachowców. To ważne, bo dzięki nowym inwestycjom, szczególnie zlokalizowanym w regionach o wysokiej stopie bezrobocia, jest szansa, żeby zminimalizować problemy związane z brakiem dostępu do pracy – dodaje Hanczarek.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.