Czy 44 tys. miejsc pracy na wsi to dużo?

Zdaniem ARiMR jest powód do radości. W wyniku PROW 2007-2013 utworzono 44 tys. miejsc pracy i wydatkowano połowę dostępnych na ten cel środków.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Czy 44 tys. miejsc pracy na wsi to dużo?

PODZIEL SIĘ


Autor: farmer.pl

www.farmer.pl

17 lut 2014 12:53


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 pomógł w utworzeniu 44 tysięcy nowych miejsc pracy – ucieszyła się ARiMR.

Czy jednak jest się z czego cieszyć?

Miejsca pracy na wsi mogły powstawać w efekcie wsparcia z dwóch działań: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". 

Większość wniosków przyjmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale można je było też składać za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania.

Działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" chyba w największym stopniu służy realizacji tych zadań – ocenia agencja i wylicza, że na „wsparcie z działania: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"  przeznaczono w PROW 2007- 2013 w sumie prawie 4,5 miliarda złotych. Do tej pory w ramach 4 naborów Agencja przyjęła ponad 45 tysięcy wniosków, w  których beneficjenci ubiegali się o przyznanie im ponad 8,9 miliarda zł wsparcia. Ponieważ jednak wiele ze złożonych wniosków nie można było zakwalifikować do pozytywnego rozpatrzenia, bo zawierały błędy, bądź wnioskujący wycofali je, lub też dlatego, że zostały złożone przez osoby, które są mieszkańcami  dużych miast, nie ma pewności, że cały limit uda się wykorzystać. Być może, by pieniądze na <Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw> się nie zmarnowały (trzeba je rozliczyć jak zresztą cały PROW na lata 2007-2013 do końca 2015 roku) niewykorzystaną część będzie trzeba rozdysponować w ramach innych działań. Do tej pory Agencja podpisała umowy o przyznaniu pomocy z działania <Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw> z ponad 12 tysiącami przedsiębiorców, na łączną kwotę 2,3 mld zł.”

Jak z tego wynika, na swoje sztandarowe działanie mające służyć tworzeniu nowych miejsc pracy na wsi agencja wydało połowę środków, które mogła wydać.

Podobnie jest z drugim działaniem: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".  „Na tą pomoc Agencja dysponowała kwotą 1,47 mld zł. Była ona przeznaczona dla rolników osiągających niskie dochody i gospodarujących na niewielkich areałach, z których trudno było utrzymać rodzinę. Agencja przyjęła 29 tys. wniosków na kwotę 2,6 mld złotych wsparcia. Dotychczas podpisano ponad 15 tys. umów o dofinansowanie inwestycji na łączną kwotę 1,3 mld złotych. Agencja obecnie rozpatruje jeszcze 645 wniosków i wszystko wskazuje, że w tym wypadku limit środków na to działanie zostanie w pełni wykorzystany” – podaje agencja.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.