Czego pracodawcy chcą od specjalistów?

Przy rekrutacji do zawodów specjalistycznych pracodawcy najrzadziej oczekują kompetencji matematycznych, kierowniczych i fizycznych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Czego pracodawcy chcą od specjalistów?

PODZIEL SIĘ


Autor: JL

16 maj 2013 8:00


Oprócz ogólnych wymagań formułowanych przez pracodawców wobec kandydatów do zawodów specjalistycznych (wykształcenia, znajomość języków obcych, doświadczenie) pojawiają się także wymogi w zakresie kompetencji.

Dla pracodawców szukających specjalistów najbardziej liczą się trzy rodzaje kompetencji. Przede wszystkim interpersonalne, czyli związane z porozumiewaniem się, współpracą w grupie i komunikatywnością.

Ważne są także zdolności samoorganizacyjne, czyli wymagające właściwej organizacji swojej pracy, przedsiębiorczości i wykazywania się inicjatywą czy, ogólnie, dotyczące motywacji do pracy.

Na trzecim miejscu, jak wynika z raportu „Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce" podsumowującego badanie Bilans kapitału ludzkiego, realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, są kompetencje zawodowe właściwe dla pracy w danym zawodzie. Na nie zwracano największą uwagę bez względu na rodzaj szukanego specjalisty.

Wyjątkiem są specjaliści IT oraz inżynierowie (specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych), od których zdecydowanie wymagano kompetencji komputerowych. Oczekiwano od nich także kompetencji kognitywnych, czyli umiejętności analizowania informacji i formułowania wniosków, szybkiego myślenia i uczenia się.

W mniejszym stopniu niż od innych oczekiwano od nich kompetencji interpersonalnych. Wynika to ze specyfiki ich pracy, która nie wymaga częstych kontaktów z ludźmi.

Z kolei od lekarzy i pielęgniarek wymagano przede wszystkim kompetencji zawodowych, co nie zaskakuje, jeśli wziąć pod uwagę charakter ich pracy.

W wypadku nauczycieli i specjalistów wychowania oprócz trzech podstawowych kompetencji często żądano także innych umiejętności niezwiązanych bezpośrednio z zawodem nauczyciela (jak np. znajomości prawa o zamówieniach publicznych czy umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem). Pokazuje to, że praca w zawodzie nauczycielskim często wymaga wszechstronnych umiejętności.

Od specjalistów z ekonomii i zarządzania oraz prawa, dziedzin społecznych i kultury częściej niż od pozostałych specjalistów oczekiwano znajomości na dobrym poziomie języka obcego.

Niektóre kompetencje praktycznie nie miały znaczenia przy rekrutacji do zawodów specjalistycznych. Najrzadziej pracodawcy oczekiwali kompetencji matematycznych, kierowniczych i fizycznych. Może to dziwić, bo przecież zdolności matematyczne, np. u inżynierów, mają duże znaczenie.

Pracodawcy także rzadko wskazywali na kompetencje kierownicze. Pewnie dlatego, że praca specjalisty nie wymaga kierowania zespołem ludzkim, lecz wykorzystywania specjalistycznej wiedzy, umiejętności czy zachowań do współpracy z innymi osobami.

Jeżeli pojawiły się wymagania co do kompetencji kierowniczych, to dotyczyły one zdolności przywódczych oraz umiejętności zarządzania własnym czasem, podejmowania decyzji i ich komunikowania ich grupie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.