CBOS: Bezrobotni na rynku pracy

• Z badań CBOS wynika, że osoby bezrobotne i poszukujące pracy można obecnie spotkać w mniej więcej co piątej rodzinie (21 proc.).
• Większość (61 proc.) bezrobotnych pozostaje bez pracy dłużej niż rok.
• Zaledwie połowa bezrobotnych jest zarejestrowana w urzędzie pracy.
• Aż 39 proc. bezrobotnych nie podejmuje żadnych działań w celu znalezienia pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

CBOS: Bezrobotni na rynku pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

4 lip 2016 14:34


Z badań CBOS wynika, że osoby bezrobotne i poszukujące pracy można obecnie spotkać w mniej więcej co piątej rodzinie (21 proc.). Wynik ten wskazuje, że w ciągu ostatniego roku odsetek rodzin bezpośrednio doświadczających bezrobocia zmniejszył się o 2 punkty procentowe (z 23 proc. w 2015 roku). Z kolei w latach 2002–2007 problem bezrobocia w swoim gospodarstwie dostrzegał mniej więcej co trzeci respondent (od 32 proc. do 38 proc. wskazań).

Źródło: CBOS Źródło: CBOS

Długotrwale bezrobotni

Osoby bezrobotne stanowiły w marcu i kwietniu br. 9 proc. ogółu badanych. Jedna trzecia z nich to osoby, które w przeszłości pozostawały bez pracy – przez krótszy (23 proc.) lub dłuższy czas (10 proc.). natomiast 58 proc. respondentów nie miały do czynienia dotychczas z bezrobociem.

Źródło: CBOS Źródło: CBOS
Z sondażu CBOS wynika, że 61 proc. bezrobotnych pozostaje bez pracy dłużej niż rok, w tym jedna szósta (16 proc.) nie ma zatrudnienia od ponad dwóch do pięciu lat, zaś jedna trzecia (34 proc.) nie pracuje od ponad pięciu lat.

Z kolei wśród osób, które szukają pracy mniej niż rok, 16 proc. pozostaje bez pracy ponad sześć miesięcy. Z kolei 15 proc. nie pracuje od trzech miesięcy do pół roku, a 8 proc. straciło pracę w ostatnim kwartale.

Źródło: CBOS Źródło: CBOS

Z badań CBOS wynika, że długookresowe bezrobocie wiąże się przede wszystkim ze starszym wiekiem respondentów oraz gorszym wykształceniem. Problem ten dotyka częściej mieszkańców mniejszych miast.

(Nie)chętni podjęcia pracy?

Zaledwie połowa bezrobotnych jest zarejestrowana w urzędzie pracy – to o 6 punktów procentowych mniej niż w ubiegłym roku. Do pośredniaków zgłaszają się bezrobotni z miast liczących do 20 tys. mieszkańców (71 proc.) oraz największych aglomeracji (74 proc.).

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.