BIEC: Bezrobocie dalej będzie spadać. Mniej zwolnień grupowych i więcej ofert pracy

• Tendencje na rynku pracy obserwowane w ostatnim roku zapowiadają dalszy spadek stopy bezrobocia.
• W marcu o 0,2 punktu spadł Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

BIEC: Bezrobocie dalej będzie spadać. Mniej zwolnień grupowych i więcej ofert pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/AT

31 mar 2016 9:05


"Tendencje na rynku pracy obserwowane w ostatnim roku zapowiadają dalszy spadek stopy bezrobocia, dodatkowo wspomagany w I półroczu br. czynnikami sezonowymi" - informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Jak dodało, wskaźnik spada nieustannie od czerwca ubiegłego roku, choć tempo zmian jest nierównomierne.

Stopa bezrobocia - podało BIEC - obniżyła się do poziomu porównywalnego z 2008 rokiem. "Osiągnięcie porównywalnych wskaźników bezrobocia przy znacznie niższym w porównaniu z 2008 rokiem tempem wzrostu gospodarki oraz kurczącą się w ciągu minionych lat populacją w wieku produkcyjnym (z 64,5 proc. w 2008 do ok. 63 proc. w 2015 r.) pozwala sądzić, iż gospodarka generuje więcej miejsc pracy przy jednocześnie lepszym dostosowaniu struktury popytu na pracę do jej podaży" - czytamy.

Czytaj też: Bezrobocie rekordowo niskie, ale niewielu Polaków pracuje. Jak to możliwe?

Według BIEC pozytywna sytuacja na rynku pracy obserwowana w ostatnim roku wynika w dużej mierze ze wzrostu szans bezrobotnych na znalezienie zatrudnienia, czyli wysokiej i rosnącej liczby ofert pracy kierowanych do urzędów pracy oraz liczby bezrobotnych wyrejestrowujących się ze spisu bezrobotnych z tytułu podjęcia zatrudnienia. "Ostatnie dostępne dane za luty br. wskazują na istotny wzrost liczby ofert pracy kierowanych do PUP-ów. W porównaniu do stycznia br. ich liczba wzrosła o ponad 33 proc. Zmiany te stanowiły z pewnością w dużym stopniu kompensację spadku napływu ofert pracy odnotowanego w styczniu br., jednak strumień napływu ofert zatrudnienia przyjął rekordowo wysokie wartości - ponad 140 tysięcy ofert" - wymienia Biuro.

Jak napisano, na wzrost szans zatrudnienia wpływa wysoka liczba dostępnych ofert pracy; w lutym liczba bezrobotnych, którzy wyrejestrowali się ze spisu bezrobotnych z tytułu podjęcia pracy wzrosła o blisko 20 proc.

Kolejny czynnik stabilizujący rynek pracy to spadek zwolnień grupowych, związanych głównie z upadłościami i trudną sytuacją finansową firm. W lutym br. liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy ponownie zmalała w ujęciu miesięcznym o 2 proc., zaś w ciągu ostatnich dwóch lat liczba tego typu bezrobotnych spadła o ponad 30 proc.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.