www.portalsamorzadowy.pl

Bezrobocie: kobiety radzą sobie lepiej

0 0
Bezrobocie: kobiety radzą sobie lepiej

Rok 2012 był pod względem zatrudnienia niekorzystny, a niewielki wzrost PKB prognozowany na obecny rok wydaje się niewystarczający do zwiększenia zatrudnienia i zmniejszenia bezrobocia.

Między kwietniem 2011 a 2012 roku liczba zatrudnionych w wieku 20-64 lata w Unii Europejskiej zmalała o 0,2 proc. W latach 2008-2011 zatrudnienie skurczyło się o 1,7 proc. Spadek ten był bardziej wyraźny w stresie euro, zwłaszcza w tych państwach, które podjęły bardziej znaczącą konsolidację fiskalną - wynika z prezentacji posła Jarosława Pięty "Rynek pracy w Unii Europejskiej".

Od początku kryzysu gospodarczo-finansowego w roku 2008 liczba zakwalifikowanych miejsc pracy osiągnęła 5 mln, w tym 4 mln w strefie euro - podaje Pięta. Wahania ogólnego poziomu zatrudnienia od momentu rozpoczęcia kryzysu są w dużej mierze spowodowane pracą w niepełnym wymiarze godzin i umowami tymczasowymi, ale dotknęło to również osób zatrudnionych na stałe.

W latach 2008-2011 wzrost ten wyniósł 1,8 proc. przy spadku ogólnej stopy zatrudnienia o 1,5 proc.

Kobiety znoszą kryzys gospodarczy stosunkowo lepiej niż mężczyźni, gdyż wskaźniki bezrobocia w tej grupie pozostają na niemal tym samym poziomie co w roku 2008. Stopa zatrudnienia wśród mężczyzn spadła o 2,6 proc. w tym samym okresie. Co ciekawe stopa zatrudnienia wśród młodzieży spadła o 3,8 proc.

Ogólna stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wynosi obecnie 10,6 proc., a w strefie euro osiągnęła 11,6 proc. czyli najwyższy poziom od czasu utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej.

W maju 2012 roku liczba osób bezrobotnych w UE po raz pierwszy przekroczyła 25 mln, a w kolejnym kwartale wzrosła o dodatkowe 0,75 mln, co daje łączny wzrost o prawie 9 mln od 2008 r. W większości państw członkowskich obserwowana jest tendencja wzrostowa o zakresie bezrobocia, a tylko sześć państw członkowskich zanotowało jego spadek w ostatnich 12 miesięcy do sierpnia 2012 r. - podaje poseł Pięta.

W drugim kwartale 2012 r. 11,1 mln bezrobotnych Europejczyków nie miało pracy od ponad 12 miesięcy, co stanowi 4,6 proc. aktywnej zawodowo ludności.

W roku 2011 70 proc. wszystkich długotrwale bezrobotnych w UE-27 było skupionych w sześciu największych państwach członkowskich, przy czym tylko w Hiszpanii znajdowało się ponad 21 proc. łącznej liczby długotrwale bezrobotnych w UE, a ponadto na to państwo przypada 1,6 mln z 3,7 mln wzrostu liczby długotrwale bezrobotnych w latach 2008-2011.

Od czasu wybuchu kryzysu prawdopodobieństwo znalezienia pracy spadło zarówno w przypadku krótkotrwale, jak i długotrwale bezrobotnych. Spadek ten jest szczególnie wyraźny w państwach członkowskich wdrażających znaczące środki konsolidacji fiskalnej.

Bezrobocie najbardziej widoczne jest wśród młodzieży i osób z niższym wykształceniem. Jednakże ryzyko długotrwałego bezrobocia wśród starszych pracowników wynosiło w 2011 roku ponad 55proc., a wśród młodzieży jedynie ok. 30proc.

W roku 2011 poziom długotrwałego bezrobocia wśród pracowników nisko wykwalifikowanych był czterokrotnie wyższy niż pracowników o kwalifikacjach wysokich. Także wśród obywateli państw trzecich zanotowano w roku 2011 dwukrotnie wyższy poziom długotrwałego bezrobocia.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.