Wyniki przedsiębiorstw średnich i dużych nie zachwycają

Jak wynika z danych GUS, jedne i drugie zwiększyły przychody i koszty w I połowie 2014 r. o 2,5 proc., a ich wynik finansowy netto wzrósł jedynie o 1,5 proc. rok do roku.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Wyniki przedsiębiorstw średnich i dużych nie zachwycają

PODZIEL SIĘ


Autor: WNP.pl

wnp.pl

25 sie 2014 20:29


Obraz w sektorze przedsiębiorstw średnich i dużych, jaki rysuje się po sześciu miesiącach br., nie zachwyca. Pokazuje niewielką poprawę koniunktury gospodarczej, ale na pewno nie jest to poprawa wyraźna, wskazująca na trend rosnący polskiej gospodarki. Na pewno daje ona szanse na wzrost gospodarczy oparty na inwestycjach, ciągle jeszcze także na eksporcie netto, ale w mniejszym stopniu niż oczekiwaliśmy - na konsumpcji. Interesujące jest to, czy RPP dostrzeże te słabości i jak tą wiedzę wykorzysta - ocenia Małgorzata Starczewskiej-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem ekonomistki przyczyną słabego wzrostu przychodów był tak rynek krajowy, jak i sprzedaż na eksport. Eksport wzrósł co prawda r/r o 5,2 proc., wzrosła także liczba eksporterów (ale realnie, w badanych grupach, jedynie o 33 firmy), jednak udział przychodów z eksportu w przychodach ze sprzedaży spadł. Ponieważ eksport ogółem po sześciu miesiącach br. był większy o 6,5 proc. r/r (w zł), oznacza to, że zdecydowanie zwiększyły swoją aktywność eksportową firmy małe i mikro, co jest pozytywnym sygnałem.

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek uważa, że przyczyną silniejszego wzrostu kosztów był większy niż 2,5 proc. wzrost kosztów wynagrodzeń i związanych z nimi ubezpieczeń społecznych oraz wzrost kosztów usług obcych, w których są przecież także wynagrodzenia. Oznacza to, że przedsiębiorstwa 50+ nie czekają ze wzrostem płac na wyraźną poprawę koniunktury i wzrost wydajności pracy.

Wynik finansowy netto jest wyższy od uzyskanego po sześciu miesiącach 2013 r. jedynie o 0,7 mld zł, czyli o 1,5 proc.

- Na ten niewielki wzrost wpłynął silny w stosunku do przychodów wzrost wynagrodzeń, ale także o prawie 2,5 mld zł wyższy ujemny wynik na działalności finansowej, w tym przede wszystkim spadek przychodów na operacjach finansowych. Znacznie bardziej niepokoi natomiast prawie 2-krotny wzrost wartości strat netto w stosunku do sytuacji po trzech miesiącach br. (z 7,6 do 14,9 mld zł). Tym bardziej, że straty netto wykazało mniej przedsiębiorstw niż w I kwartale br. A to oznacza, że przeciętnie na jedną firmę przypadało w I kwartale br. 1,4 mln zł straty netto, a po 6 miesiącach br. już 3,4 mln zł - podkreśliła.

- Mamy zatem narastający problem firm, których straty finansowe rosną. Może to być w sporej części efekt problemów jakie ma górnictwo i wydobywanie. Pozytywną informacją są natomiast dane dotyczące inwestycji, które wzrosły po sześciu miesiącach br. o 14,4 proc. r/r (w cenach stałych), aczkolwiek oznacza to, że w II kwartale br. dynamika nakładów na inwestycje była nieco wolniejsza niż w I kwartale br. - dodała.

Pozytywną informacją jest także wysoka płynność gotówkowa firm 50+ (czyli zdolność do natychmiastowej realizacji zobowiązań krótkoterminowych), która wynosiła po I półroczu 2014 r. 35,2 proc. Oznacza to, że przedsiębiorstwa starają się realizować swoje zobowiązania dość szybko, co poprawia płynność w dużej części gospodarki.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.