Praca w motoryzacji, zarobki: Polska branża motoryzacyjna przyciąga kolejnych inwestorów

Rośnie międzynarodowe znaczenie Polski jako producenta motoryzacyjnego. Branża ta i sektory z nią powiązane tworzą blisko 1,1 mln miejsc pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Praca w motoryzacji, zarobki: Polska branża motoryzacyjna przyciąga kolejnych inwestorów

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

3 paź 2017 15:13


• Branża motoryzacyjna przyczynia się do utrzymania 436,7 tys. miejsc pracy w polskiej gospodarce.

• Ponadto w sektorach powiązanych z motoryzacją pracuje kolejne 654 tys. osób.

• W 2016 roku przeciętne wynagrodzenie w motoryzacji wyniosło 4 669 zł brutto.

Dynamiczny rozwój sektora motoryzacyjnego znajduje odzwierciedlenie w tworzonych miejscach pracy. Jak wynika z danych GUS, w sektorze producentów pojazdów, części i podzespołów motoryzacyjnych oraz przyczep i naczep (PKD 29) pracowało w 2016 roku ponad 180 tys. osób. Kolejne 16,9 tys. osób pracowało w firmach produkujących opony, szyby i akumulatory samochodowe.

Jak pokazują szacunki, w 2016 roku w sektorze handlu i usług motoryzacyjnych pracowało blisko 257 tys. osób. Ponad 654 tys. miejsc pracy w Polsce utrzymywanych jest w sektorach powiązanych z motoryzacją: usługach finansowych, CFM, handlu paliwem, transporcie drogowym i budownictwie infrastruktury drogowej.

- Branża motoryzacyjna w dużym stopniu przyczynia się do utrzymania 436,7 tys. miejsc pracy w polskiej gospodarce. Przekłada się to także na zatrudnienie w sektorach powiązanych z motoryzacją, które wynosi kolejne 654 tys. osób. Pracownicy zatrudnieni w sektorze motoryzacyjnym otrzymują łącznie 23,9 mld zł wynagrodzeń brutto rocznie, zaś pracujący w sektorach powiązanych – 29 mld zł brutto rocznie – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Wynagrodzenia w motoryzacji

Jak wynika z raportu KPMG, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przemyśle motoryzacyjnym utrzymuje od kilku lat tendencję wzrostową. W 2016 roku wyniosło 4 669 zł brutto, a więc o ponad 600 zł więcej niż średnia dla całego sektora przetwórstwa przemysłowego i o ponad 400 zł więcej niż przeciętne wynagrodzenie w Polsce na koniec 2016 roku.

Branża motoryzacyjna a budżet państwa

Obszary przemysłu i handlu, a także usług motoryzacyjnych odpowiadają bezpośrednio za 24,4 mld zł rocznych wpływów do sektora finansów publicznych (włączając ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). Jak wynika z analiz KPMG do największego źródła tych przychodów należy zaliczyć podatek od towarów i usług. W 2016 roku całkowita wartość VAT należnego wynikająca z działalności branży motoryzacyjnej wyniosła ok. 9,7 mld zł.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.