Polska Grupa Górnicza oferuje stypendia i nagrody dla uczniów klas górniczych

Polska Grupa Górnicza, która tylko w tym roku chce przyjąć do pracy ok. 340 absolwentów szkół kształcących w zawodach górniczych, oferuje uczniom klas branżowych gwarancję zatrudnienia, stypendia i nagrody za wyniki w nauce. Firma podpisuje w tej sprawie porozumienia z samorządami.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Polska Grupa Górnicza oferuje stypendia i nagrody dla uczniów klas górniczych

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/JS

7 mar 2018 17:07


  • Współpracę ze szkołami zapoczątkowała w 2004 r. poprzedniczka PGG - Kompania Węglowa.
  • W ciągu 10 lat dała ona gwarancje zatrudnienie prawie 8,5 tys. uczniów szkół zawodowych i techników.
  • Grupa może przyznać stypendium dla uczniów rozpoczynających naukę (200 zł miesięcznie), którzy zobowiążą się do przepracowania w PGG co najmniej trzech lat po ukończeniu nauki.
  • Natomiast uczniowie ze średnią ocen powyżej 4.0 dostaną tysiąc złotych nagrody rocznej.

W środę (6 marca) zarząd PGG podpisał porozumienie z samorządem powiatu bieruńsko-lędzińskiego w sprawie współpracy w zakresie kształcenia młodzieży w zawodach niezbędnych dla funkcjonowania górnictwa. To pierwsze z serii podobnych porozumień, jakie ta największa górnicza spółka podpisze z gminami, na terenie których są szkoły z klasami górniczymi.

Szkoły, z którymi współpracuje PGG, znajdują się m.in. w Katowicach, Mysłowicach, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Lędzinach, Łaziskach Górnych, Rybniku, Radlinie i Wodzisławiu Śląskim.

Zgodnie z podpisanym w środę porozumieniem, powiat jako organ prowadzący wyznaczy szkoły, w których powstaną klasy kształcące młodzież w dziennym systemie nauczania na poziomie szkół branżowych oraz techników. Natomiast PGG co roku będzie określać liczbę uczniów - ze wskazaniem typu szkoły i zawodów - którzy w danym roku szkolnym uzyskają gwarancje zatrudnienia w kopalniach PGG.

Grupa może przyznać stypendium dla uczniów rozpoczynających naukę (200 zł miesięcznie), którzy zobowiążą się do przepracowania w PGG co najmniej trzech lat po ukończeniu nauki. Natomiast uczniowie ze średnią ocen powyżej 4.0 dostaną tysiąc złotych nagrody rocznej.

"Mam nadzieję, że uczniowie będą chcieli skorzystać z naszej oferty. Decydując się na uruchomienie takich klas i podpisanie porozumienia zarząd PGG ma nadzieję na wykorzystanie potencjału tych młodych ludzi. Oczywiście musi to być przemyślane i skorelowane - z jednej strony z potrzebami kadrowymi i oczekiwanymi przez nas kwalifikacjami, z drugiej - z możliwościami szkół" - powiedział wiceprezes PGG Jerzy Janczewski, zaznaczając, że w kopalniach potrzebni są ludzie dobrze wykształceni, o określonych kwalifikacjach.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.