PARP: wciąż wysoki poziom zagrożenia upadłością

0 0
PARP: wciąż wysoki poziom zagrożenia upadłością

Zgodnie z przewidywaniami analityków w najbliższych kwartałach można się spodziewać ożywienia wzrostu gospodarczego, zintensyfikowania produkcji i wzrostu handlu. Poprawy sytuacji nie odczuwają jeszcze firmy - wciąż wysokie jest prawdopodobieństwo zagrożenia upadłością.

Takie informacje podał PARP prezentując wyniki badań realizowanych w ramach projektu "Instrument Szybkiego Reagowania" przez zespół prof. Jerzego Hausnera.

- Chociaż polska gospodarka zanotowała najniższy wzrost w I kwartale 2013 r., to na tle gospodarek europejskich osiągnięty wynik należy uznać za relatywnie dobry. W kolejnych kwartałach 2013 r. możemy się spodziewać wyższego tempa zmian PKB r/r, jednak prognozy nie wskazują wyraźnie na ożywienie gospodarcze - podkreślają autorzy raportu „Instrument Szybkiego Reagowania".

- Prognozujemy spowolnienie z możliwą poprawą sytuacji jeszcze w 2013 r., a z większym prawdopodobieństwem - na początku 2014 r. - informują.

Eksperci ISR analizując sytuację przedsiębiorstw wyróżniają trzy przedziały stopnia zagrożenia upadłością: 0-20% - poziom niski (akceptowalny), 20-40% - poziom ostrzegawczy oraz powyżej 40% - poziom wysoki. W najnowszym Raporcie oszacowanie stopnia zagrożenia upadłością zostało przeprowadzone na podstawie danych z I p. 2011 r. - II p. 2012 r., natomiast prognoza przygotowana została dla okresu I p. 2013 r. - II p. 2013 r.

Oszacowany przez analityków ISR poziom zagrożenia upadłością wynoszący 22,71% w I p. 2012 r. jest najwyższą wartością ustaloną od początku 2007 r., przewyższającą poprzednie maksimum z II p. 2008 r., które zatrzymało się na poziomie 21,16%. W II p. 2012 r. poziom zagrożenia upadłością obniżył się, ale tylko do poziomu 22,06%. Zgodnie z prognozami w I półroczu roku 2013 poziom zagrożenia upadłością nadal będzie się utrzymywać blisko maksimum wyznaczonego w 2012 r., osiągając w ramach prognozy neutralnej poziom 22,34%, a w przypadku scenariusza negatywnego - nawet 23,30%.

Scenariusz neutralny dla przedsiębiorstw produkcyjnych przewiduje wzrost stopnia zagrożenia upadłością w II p. 2013 r., jednak osiągnięte wartości będą niższe względem analogicznych okresów 2012 r. W scenariuszu pesymistycznym autorzy zakładają natomiast dalszy wzrost do poziomu 21,69% oraz dalej do 22,29%. Spełnienie się scenariusza pesymistycznego będzie oznaczało utrzymanie się ścieżki wzrostu stopnia zagrożenia upadłością dla przedsiębiorstw produkcyjnych, która obserwowalna jest od I p. 2011 r. Jednak jego poziom będzie odległy od wartości szczytowej, która została osiągnięta w II p. 2008 r.

- Na sektor przedsiębiorstw produkcyjnych należy zwrócić szczególną uwagę i ostrożnie podchodzić do odnotowanych zmian. Jest to związane z utrzymującym się od 2012 roku trendem wzrostu stopnia zagrożenia upadłością, a należy pamiętać, że sektor ten posiada największy udział w liczbie pracujących (44,53%) - podkreśla Michał Bonin, koordynator projektu ISR.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.