Zwolniony urzędnik z przestępstwem i odprawą na koncie

0 0
Zwolniony urzędnik z przestępstwem i odprawą na koncie

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych mają pełno luk: zakazują zatrudniania urzędników z wyrokami za przestępstwo. W praktyce nie ma jednak przeszkód prawnych, aby urząd zatrudnił przestępcę z wyrokiem sądowym na koncie.

Dopiero co uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych, która miała uzdrowić tę sytuację przewiduje np., że urzędnik skazany przez sąd za przestępstwo dostanie pieniądze za czas wypowiedzenia umowy o pracę. Czy o taką zmianę w prawie chodziło?

Jak jest teraz?

Pracownikiem samorządowym według ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa) może być osoba, która m.in. korzysta z pełni praw publicznych, co oznacza, że nie została tych praw publicznych pozbawiona przez sąd w wyroku. Pozbawienie praw publicznych obejmuje m.in. utratę prawa wybierania w wyborach oraz bycia wybranym w wyborach, jak też niemożność pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego lub zawodowego.

Osoby zatrudnione na podstawie wyboru (np. wójt, burmistrz, marszałek) lub powołania (zastępca wójta) nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Podobnie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, jak też pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Pozostałych pracowników samorządowych nie obejmuje wymóg niekaralności, co oznacza, że osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i zatrudnione na stanowiskach pomocniczych i obsługi mogą być skazane wyrokiem sądowym za przestępstwo, dotyczy to także doradców i asystentów. Zatem asystent czy doradca wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w świetle prawa może być osobą skazaną za przestępstwo.

Brakuje procedury sprawdzania karalności

Ustawa o pracownikach samorządowych określając zakazy zatrudniania osób skazanych urzędach nie reguluje jednocześnie procedury sprawdzania tego, czy urzędnik jest skazany za przestępstwo i nie nakazuje pracodawcy urzędnika podjęcia odpowiednich działań w takiej sytuacji. Brakuje w niej przepisów dotyczących tego, czy kandydat na urzędnika ma dostarczyć zaświadczenie o tym, czy jest karany, czy nie. Nie wiadomo także kto ma takie zaświadczenie dostarczyć: kandydat na urzędnika, czy też powinien o nie wystąpić pracodawca. Co więcej, jej przepisy nie nakazują zwolnić pracy skazanego prawomocnym wyrokiem urzędnika.

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.