Zwiększy się zatrudnienie skazanych i polepszą finanse w przywięziennych zakładach pracy

We wtorek wchodzą w życie przepisy, które pozwolą przywięziennym zakładom pracy nie stosować procedur Prawa zamówień publicznych. Ma to zwiększyć zatrudnienie osób skazanych oraz polepszyć kondycję finansową tych zakładów.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zwiększy się zatrudnienie skazanych i polepszą finanse w przywięziennych zakładach pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

23 wrz 2013 13:56


Nowelizacja została uchwalona przez Sejm 26 lipca i dotyczy przywięziennych zakładów pracy, prowadzonych w formie przedsiębiorstwa państwowego albo instytucji gospodarki budżetowej.

Zakłady te, w przeciwieństwie do innych przedsiębiorstw na rynku, które nie zatrudniają osób skazanych, ponoszą wiele dodatkowych kosztów działalności penitencjarnej, takich jak dozorowanie i konwojowanie osadzonych, utrzymywanie zabezpieczeń ochronnych w miejscach zatrudnienia. Oprócz tego zakłady te ponoszą koszty związane z niską wydajnością pracy osób skazanych, brakiem kwalifikacji zawodowych, dużą rotacją osadzonych, większymi nakładami na przyuczanie tych osób do pracy.

Nowelizacja pozwoli im nie stosować procedur Prawa zamówień publicznych, jeżeli łącznie spełnione będą następujące warunki: zamówienia będą udzielane w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, wartość zamówienia będzie mniejsza niż progi unijne, wynoszące dla dostaw lub usług - 130 tys. euro oraz dla robót budowlanych - 5 mln euro, zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy będzie dotyczyła zadań wykonywanych na rzecz ministra sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, przedmiot zamówienia będzie należał do zakresu działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy.

Nowe wyłączenie będzie miało zastosowanie do umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zawartych począwszy od 24 września.
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.