Zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w Polsce pod lupą KE

Główne zastrzeżenie prawne Komisji w odniesieniu do ustawy o ustroju sądów powszechnych dotyczy dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujących urząd sędziowski.


REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w Polsce pod lupą KE

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

29 lip 2017 19:28


• Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu postępowania wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów w następstwie publikacji w polskim Dzienniku Ustaw ustawy o ustroju sądów powszechnych.

• Polityka społeczna i organizacja wymiaru sprawiedliwości należą do kompetencji państw członkowskich - napisano w komunikacie MSZ.

• Ministerstwo deklaruje, że jest gotowe do udzielenia merytorycznej odpowiedzi na zarzuty Komisji Europejskiej.

 

Główne zastrzeżenie prawne Komisji w odniesieniu do ustawy o ustroju sądów powszechnych dotyczy dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujących urząd sędziowski. Zdaniem Komisji jest to sprzeczne z art. 157. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywą w sprawie równości płci w dziedzinie zatrudnienia.

"Należy podkreślić, że ustawa o ustroju sądów powszechnych dostosowuje wiek stanu spoczynku sędziów do powszechnego wieku emerytalnego, obowiązującego w Polsce po uchyleniu reformy emerytalnej "67" przez rząd Prawa i Sprawiedliwości" - podkreślono w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

"Uznajemy, że prezesi sądów odgrywają w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości rolę przede wszystkim administracyjną, a ich inne działania nie wpływają na sytuację prawną stron. We wszystkich ważniejszych sprawach procesowych decydują zawsze sędziowie zajmujący się daną sprawą. Obowiązują też wszelkie gwarancje procesowe i środki odwoławcze" - oświadczył MSZ.

"Ponadto należy podkreślić, że polityka społeczna i organizacja wymiaru sprawiedliwości należą do kompetencji państw członkowskich" - zaznaczono, dodając, że powyższe kwestie zostaną ujęte szczegółowo w polskim stanowisku wobec zastrzeżeń KE.

Komisja Europejska może wszczynać procedurę o naruszenie unijnego prawa, jeśli uzna, że w danym kraju doszło do naruszenia prawa UE, unijne przepisy nie są wdrażane lub zostanie złożona skarga w sprawie ich naruszenia. Postępowanie obejmuje trzy przewidziane w traktatach etapy: Komisja początkowo zwraca się do rządów krajowych o usunięcie naruszenia prawa ("wezwanie do usunięcia uchybienia"), w kolejnym kroku daje krajom określony czas na zmiany ("uzasadniona opinia"), a w następnym etapie może pozwać kraj do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.