Zobowiązania i korzyści przy zatrudnianiu niepełnosprawnych

0 0
Zobowiązania i korzyści przy zatrudnianiu niepełnosprawnych

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się z koniecznością dostosowania miejsca pracy do jej potrzeb, a także uwzględnienia przysługujących jej uprawnień związanych np. ze zmienionym wymiarem czasu pracy.

Poniesione koszty rekompensowane są jednak przez dofinansowania i refundacje przyznawane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością mogą pracować maksymalnie osiem godzin na dobę, czyli 40 godzin tygodniowo. Pracownicy o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z przewidzianego ustawą skróconego czasu pracy - maksymalnie siedem godzin na dobę, przy zachowaniu wynagrodzenia za pełny etat.

Mają także prawo do dodatkowych 15 minut przerwy, która jest wliczana do czasu pracy, a pracodawca nie może zatrudniać ich w nocy i w godzinach nadliczbowych.

Niepełnosprawnym przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych, a także zwolnienie z pracy w wymiarze 21 dni w celu wykonania badań specjalistycznych czy zabiegów leczniczych (wyjazdy rehabilitacyjne). Wynagrodzenie jest wtedy obliczane jako ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Należy pamiętać, że zatrudniając co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, trzeba dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zwolnieni są z nich pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc. oraz prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.

Pracodawca musi przystosować pomieszczenia dla zatrudnionych niepełnosprawnych. Niedokonanie niezbędnych racjonalnych usprawnień uważa się za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów art. 18 [3a] § 2-5 Kodeksu pracy.

Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy i nie znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej może otrzymać zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnych. Warunkiem jest zatrudnianie osoby niepełnosprawnej przez co najmniej 36 miesięcy.

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne na umowę o pracę przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania zależy od typu pracodawcy oraz stopnia i rodzaju niepełnosprawności zatrudnionych. Otrzymuje również zwrot miesięcznych kosztów pracowników, których obowiązkiem jest pomaganie osobie o ograniczonej sprawności.

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.