Zmiany w ustawie o PIP. Inspekcja dostanie uprawnienia sądu?

• Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, ma dać urzednikom uprawnienia pozwalające wydawać im decyzje administracyjne.
• Proponowane przepisy niosą ze sobą zagrożenie niekonstytucyjności - mówi Tomasz Wojak, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.
• Według ekspertów lepszym rozwiązaniem byłoby kierowanie spornych sytuacji do rozstrzygnięcia w trybie przyspieszonym.

REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zmiany w ustawie o PIP. Inspekcja dostanie uprawnienia sądu?

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

25 lut 2016 12:07


Planowane zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy wzbudza wśród pracodawców wiele wątpliwości. W myśl proponowanych przez rząd zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych miałyby mieć zagwarantowaną minimalną godzinową stawkę 12 zł brutto. Nad przestrzeganiem nowych przepisów mieliby czuwać inspektorzy PIP, wyposażeni w nowe kompetencje.

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, poza obowiązującymi już niezapowiedzianymi kontrolami, dałaby uprawnienia pozwalające urzędnikom wydawać decyzje administracyjne. Inspektor mógłby jednostronnie zmienić formę umowy z cywilnoprawnej na umowę o pracę. Do tej pory takie kompetencje posiadał wyłącznie sąd.

Czytaj też: PIP zamieni umowy cywilnoprawne na etaty? "To wywróciłoby rynek pracy do góry nogami"

Zdaniem ekspertów proponowane zmiany mogą spowodować wykluczenie sądu w relacji urzędnik PIP-przedsiębiorca, a w konsekwencji niejako przeniosą na władzę wykonawczą uprawnienia władzy sądowniczej. Inspekcja będzie mogła wydać nakaz natychmiastowej zmiany formy zatrudnienia oraz arbitralnie nałożyć na firmę wysokie kary finansowe. Przedsiębiorca dopiero przed sądem będzie mógł zakwestionować legalność takiej decyzji. Według ekspertów znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby kierowanie spornych sytuacji do rozstrzygnięcia w trybie przyspieszonym, bądź wprowadzenie przepisu nakazującego orzeczenie wyroku w przeciągu 48-72h.

- W obecnej formie proponowane przepisy niosą ze sobą zagrożenie niekonstytucyjności. Do tej pory urzędnik w ramach kontroli wskazywał obszary działalności firmy, które wymagały poprawy. Dopiero w momencie niedostosowania się przez przedsiębiorcę, sprawa była kierowana do sądu – gdzie niezawisły sędzia decydował o wyroku. Jak pokazuje praktyka, negatywna ocena kontroli PIP w zakładach pracy była nierzadko kwestionowana przez sądy. W świetle nowelizacji dotychczasowa relacja ulegnie całkowitej zmianie. To urzędnik arbitralnie będzie decydował m.in. o formie zatrudnienia pracowników, a nie niezależny sąd – to nie tylko daje pole do nadużyć, ale jest niezgodne z obowiązującą konstytucją – mówi Tomasz Wojak, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Czytaj też: Lewiatan: PIP nie powinna ingerować w stosunki cywilnoprawne

W odniesieniu do proponowanej godzinowej płacy minimalnej 12 zł brutto, związki zawodowe i pracodawcy od 2009 roku apelowali o wyższe płace dla pracowników. Każdy zatrudniony ­– bez wyjątków – musi być objęty minimalną stawką godzinową. Stąd tak istotne jest właściwe podejście zamawiających do kalkulowania budżetów, które muszą uwzględniać wszystkie koszty pracy, w tym ozusowanie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

joseph andersen 2016-02-26 02:24:07

I co z tego? Milmex Systemy Komputerowe w Sosnowcu i tak od 2 lat nie wypłaca wynagrodzeń 200 pracownikom!!!