Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Z dniem 1 maja 2015 roku weszło w życie nowe rozporządzenie MPiPS w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca. Zgodnie z jego treścią, powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie Polski jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców

PODZIEL SIĘ


Autor: HRK Payroll Consulting

16 maj 2015 10:43


Poprzednie przepisy dotyczące zatrudniania obcokrajowców przewidywały, iż pracodawca chcąc zatrudnić osobę posiadającą poszukiwane przez niego kwalifikacje, ale pochodzącą z zagranicy musiał najpierw sam złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, a dopiero potem kandydat mógł złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt. Obecnie wymagany będzie jeden wniosek.

Przepisy nowego rozporządzenia w przeważającej części odpowiadają przepisom rozporządzenia obowiązującego przed 1 maja 2015 roku. Najistotniejszą zmianą jest rozszerzenie możliwości pracy bez uzyskania zezwolenia na pracę dla studentów studiów stacjonarnych i doktorantów przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w celu odbycia studiów w Polsce.

Czytaj też: Katarzyna Nałęcz, Cisco: 30 proc. naszej załogi stanowią cudzoziemcy

Dotychczas studenci z zagranicy mogli pracować w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia tylko w trakcie trzech miesięcy wakacyjnych. Przedłużenie tego okresu wymagało uzyskania zezwolenia, o który występował pracodawca studenta i dotyczyło to wyłącznie określonego stanowiska pracy. Nowe przepisy pozwalają obcokrajowcom pracować w Polsce przez cały okres ważności wizy studenckiej, czyli przez pełny rok.

Zmiana dotyczy wszystkich studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, a także doktorantów, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy studenckiej. Studenci przebywający w Polsce na podstawie pozwolenia na pobyt czasowy są już objęci zwolnieniem z wymogu posiadania pozwolenia na pracę.

Czytaj też: Solidarność przeciw imigrantom

Przepisy rozporządzenia zwalniają osoby wygłaszające okazjonalne wykłady, referaty bądź prezentacje mające szczególną wartość naukową lub artystyczną z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Dodatkowo został zniesiony wymóg zachowania przez te osoby miejsca stałego pobytu za granicą.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.