Zmiany w PKP. Rada nadzorcza bez związkowców, ale z szeregowymi pracownikami

PKP poszerza krąg kandydatów na stanowisko członka rady nadzorczej spółki, dając możliwość zasiadania na tym stanowisku szeregowym pracownikom, a nie tylko tym, którzy mają poparcie dużych struktur związkowych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zmiany w PKP. Rada nadzorcza bez związkowców, ale z szeregowymi pracownikami

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

4 lis 2015 14:50


Celem zmiany statutu spółki, która została ustalona 2 listopada podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, było m.in. zniwelowanie strukturalnych nieprawidłowości pozwalających na występowanie konfliktu interesów przy jednoczesnym pełnieniu funkcji liderów związków zawodowych i członków rady nadzorczej tej samej spółki.

Związkowiec poza radą nadzorczą

Wymogi dla członków rady nadzorczej PKP określone w nowym statucie wykluczają bowiem możliwość działania członka rady nadzorczej w podwójnej roli. Nowy statut PKP wskazuje, że członek RN nie może jednocześnie pełnić funkcji z wyboru lub zasiadać w organach organizacji związkowej (zakładowej, ponadzakładowej lub ogólnokrajowej), federacji związków zawodowych lub konfederacji związków zawodowych,

Nie może także podejmować żadnych działań lub wykonywać jakichkolwiek zajęć, które byłyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby budzić podejrzenie o stronniczość tego członka rady nadzorczej lub sprzyjanie swoim prywatnym interesom. Członek RN powinien legitymować się także wyższym wykształceniem.

Podobał się artykuł? Podziel się!
PKP

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.