Zmiana przepisów dotyczących badań lekarskich pracowników

Resort zdrowia przypomina, że z początkiem kwietnia zmieniają się przepisy dotyczące przeprowadzania badań lekarskich pracowników. Mają one ułatwić wykonywanie działalności gospodarczej.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zmiana przepisów dotyczących badań lekarskich pracowników

PODZIEL SIĘ


Autor: mz.gov.pl/Rynek Zdrowia

www.rynekzdrowia.pl

25 mar 2015 18:26


1 kwietnia wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, które określi wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy.

Powyższa nowelizacja wynika z wejścia w życie 1 kwietnia 2015 r. zmian wprowadzonych do art. 229 Kodeksu pracy ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zmiany te umożliwiają odstąpienie od wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy w przypadku, jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy.

Powyższa zmiana Kodeksu pracy upoważniła też ministra zdrowia do określenia w porozumieniu z ministrem pracy i polityki społecznej wzoru skierowania na badania lekarskie wydawanego przez pracodawcę, zawierającego informacje umożliwiające porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy (bez względu na nazwę stanowiska pracy).

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.