Zatrudnianie niepełnosprawnych: Jakie zmiany dla pracodawców i pracowników?

• 1 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
• Dotyczy ona m.in. refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zatrudnianie niepełnosprawnych: Jakie zmiany dla pracodawców i pracowników?

PODZIEL SIĘ


Autor: PortalSamorzadowy.pl (MN)/AT

www.portalsamorzadowy.pl

30 cze 2016 11:29


Po pierwsze, od 1 lipca nastąpi zmiana zasad refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą lub rolniczą. Do tej pory warunkiem otrzymania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne było opłacenie ich w całości. Oznaczało to, że składki na ubezpieczenia społeczne mogły być opłacone po dniu złożeniu wniosku o wypłatę refundacji.

Po drugie, nastąpi zmiana warunków oraz rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do wnioskowania o wpłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Dotychczas o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych mogli ubiegać się pracodawcy, którzy rekrutowali osoby niepełnosprawne. Pomoc w formie subsydiów płacowych miała ich zachęcić do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzeba było też ponieść w całości i terminowo koszty płacy aby uzyskać dofinansowanie.

Po trzecie, ustawa zakłada nowe zasady uzyskiwania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także ustalone opłaty za naruszenie tych zasad. Ministerstwo tłumaczy, że powodem wprowadzenia zmiany była konieczność ułatwienia monitorowania prawidłowości procesu obniżenia wpłat na PFRON, a także uproszczenie zasad obliczania wysokości ulg przy zachowaniu ich motywacyjnego charakteru.

Czytaj też: Nowe przepisy zniechęcą do zatrudniania osób niepełnosprawnych?

Po czwarte, nowe wpłaty na PFRON za naruszenie zasad udzielania ulg we wpłatach na ten fundusz, zdaniem ministerstwa, spowodowało konieczność opracowania nowego wzoru wpłat. W myśl nowej ustawy, pracodawca uprawniony do wystawiania ulg we wpłatach, który naruszył przepisy dotyczące ich wystawiania, jest zobowiązany do wypełnienia nowego druku DEK-II-u i dokonania stosownej wpłaty na PFRON do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty.

Po piąte, nastąpi zwolnienie Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych z obowiązku dokonywania wpłat na PFRON z tytułu niezatrudniania wymaganego odsetka osób niepełnosprawnych. Ministerstwo dodatkowo podkreśla, że ustawa z dnia 25 września 2016 r. wprowadza zakaz egzekucji sądowej i administracyjnej, jak również obciążania w jakikolwiek sposób środków zakładowego funduszu aktywności w zakładzie aktywności zawodowej.

Cały artykuł czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.