Z soboty na niedzielę śpimy krócej. Czy ci, którzy będą akurat na nocnej zmianie zarobią mniej?

W najbliższą niedzielę nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Przesunięcie wskazówek zegara z godziny 2. na 3. spowoduje, że pracownicy spędzą tej nocy w pracy godzinę krócej niż obowiązująca norma czasu pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Z soboty na niedzielę śpimy krócej. Czy ci, którzy będą akurat na nocnej zmianie zarobią mniej?

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

27 mar 2014 15:17


Jak wyjaśnia Barbara Nieszporek z działu doradztwa grupy Gumułka, przesunięcie wskazówek zegara nie powinno wpłynąć na wynagrodzenie pracowników nocnej zmiany.

- Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownikom za nieprzepracowaną z tego powodu godzinę należy wypłacić wynagrodzenie, ponieważ byli gotowi do pracy, ale nie mogli jej świadczyć z przyczyn od nich niezależnych - mówi Nieszporek.

Wynagrodzenie to ustala się w oparciu o przepisy wynagrodzenia postojowego. Art. 81 §1 Kodeksu pracy wskazuje, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 proc. wynagrodzenia.

- W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów - przypomina Barbara Nieszporek.

Operacja zmiany czasu spowoduje pewne problemy techniczne dla podatników rejestrujących sprzedaż na kasach fiskalnych. Jak wyjaśnia Marcin Kolmas, doradca podatkowy w grupie Gumułka Marcin Kolmas, przestawienia czasu w urządzeniach można dokonywać tylko bezpośrednio po raporcie dobowym i przed zarejestrowaniem pierwszej sprzedaży.

- Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż po północy, a przed zmianą czasu, jest to pewien problem. Tym bardziej, że w niektórych urządzeniach zmiany może dokonać jedynie serwis. Praktyka bywa więc taka, że część przedsiębiorców bagatelizuje obowiązek przestawienia godziny w urządzeniu - mówi Marcin Kolmas.

Zdaniem Romana Nowaka, starszego analityka w grupie Gumułka, trudno jednoznacznie ocenić, czy zmiana czasu przynosi gospodarce korzyści.

- Rzadko prowadzone są wiarygodne badania w tym zakresie, a publikowane wyniki często są rozbieżne. Dodatkowo trudno jest jednoznacznie stwierdzić, które z obserwowanych efektów wynikają wyłącznie ze zmiany czasu niezależnie od innych czynników, takich jak np. zmiany średniej temperatury w okresie obowiązywania czasu letniego w kolejnych latach, zmiany w dochodach ludności związane z fazą cyklu koniunkturalnego, czy nawet zmiany demograficzne - uważa.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.