Wyrok w sprawie otyłości. Co zmieni na rynku pracy?

W połowie grudnia ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że otyłość może stanowić niepełnosprawność w rozumieniu dyrektywy w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia, jeżeli, w określonych warunkach, utrudnia ona osobie pełny i skuteczny udział w życiu zawodowym na równi z innymi pracownikami.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Wyrok w sprawie otyłości. Co zmieni na rynku pracy?

PODZIEL SIĘ


Autor: wnp.pl

wnp.pl

15 sty 2015 19:36


Zdaniem BCC takie orzeczenie może nieść ze sobą istotne konsekwencje zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest wiążący dla wszystkich państw członkowskich. Rozpoznając spory o dyskryminację osób otyłych, sądy krajowe będą więc musiały wziąć pod uwagę treść tego wyroku.

- Pracodawcy będą też musieli spełnić potrzeby i uwzględnić uprawnienia osób otyłych, które zostaną uznane za niepełnosprawne. Może więc pojawić się konieczność dostosowania miejsca pracy dla potrzeb osób otyłych, co może łączyć się z zakupem nowych mebli, a także do zmiany ciągów komunikacyjnych i w związku z tym zwiększeniem kosztów pracy. Z punktu widzenia pracowników będzie to niosło ryzyko większych trudności w znalezieniu pracy, gdyż wielu pracodawców (85 proc. małych firm) nie stać na dodatkowe wydatki. Warto zwrócić uwagę, iż dodatkowy system ochrony i uprawnień może skutkować tym samym problemem jaki mają osoby w wieku przedemerytalnym, gdy przechodzą w okres chroniony - czytamy w komunikacie Business Centre Club.

BCC zwraca uwagę na fakt, że w przypadku uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności na gruncie prawa polskiego, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje m.in. prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy, gdy pracownik pracuje powyżej 6 godzin dziennie, a przy znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności także do dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego.

- Nie ulega wątpliwości, że należy wspierać osoby chore na otyłość, jednak przełożenie tej odpowiedzialności na pracodawców wydaje się być bardzo niebezpieczne również dla osób otyłych, którym może utrudniać znalezienie pracy - stwierdza BCC w wydanym komunikacie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.