W ustawie o PIT jest luka dot. odszkodowań pracowniczych

Trybunał Konstytucyjny zasygnalizował Sejmowi i rządowi, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest luka. Brakuje zwolnienia z PIT odszkodowań przyznawanych pracownikom na podstawie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień pracowniczych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

W ustawie o PIT jest luka dot. odszkodowań pracowniczych

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

5 cze 2013 17:29


W tej sprawie wpłynęła już do Trybunału skarga konstytucyjna, ale TK nie rozpoznał jej z przyczyn formalnych. Przyjrzał się jednak sprawie i stwierdził, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych faktycznie jest luka.

Chodzi o art. 21 ust. 1 pkt 3, który zasadniczo zwalnia z podatku dochodowego odszkodowania i zadośćuczynienia, ale pod warunkiem, że ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z innych ustaw lub rozporządzeń. To oznacza - jak zauważył TK - że opodatkowane są odszkodowania i zadośćuczynienia przyznane na podstawie układów zbiorowych lub innych porozumień pracowniczych.

Według Trybunału one również powinny być zwolnione z podatku, bo układy zbiorowe pracy oraz inne porozumienia pracownicze są źródłem prawa pracy i obowiązują bezpośrednio w stosunkach pracy, tak jak przepisy ustaw, rozporządzeń czy prawa międzynarodowego.

"W tym stanie rzeczy poważne wątpliwości natury konstytucyjnej budzi nieuwzględnienie przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych - w zakresie zwolnienia z podatku odszkodowań i zadośćuczynień - że prawo pracy stanowi odrębny od prawa prywatnego (...) system norm, które w swej materii wykazują silne związki z prawem publicznym" - stwierdził TK w postanowieniu sygnalizacyjnym.

Trybunał wydaje tzw. postanowienia sygnalizacyjne bardzo rzadko. Zwraca w nich uwagę na uchybienia i luki w przepisie, których usunięcie uważa za niezbędne. Tego rodzaju stanowisko Trybunału (inaczej niż wyrok) nie jest wiążące dla adresatów - to tylko sygnalizacja i ostrzeżenie, że gdyby sprawa trafiła do TK, Trybunał może stwierdzić niezgodność przepisu z konstytucją.
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.