Ustawa o związkach zawodowych: Pracodawcy RP bardzo negatywnie oceniają projekt

Projekt stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Ustawa o związkach zawodowych: Pracodawcy RP bardzo negatywnie oceniają projekt

PODZIEL SIĘ


Autor: bad

9 lis 2017 17:33


• Pracodawcy RP bardzo negatywnie oceniają projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych.

• Celem tej regulacji miało być rozszerzenie prawa koalicji, tymczasem prowadzi ona do destrukcji systemu zbiorowego prawa pracy – pisze organizacja.

• Projekt ten zmienia ustrój zbiorowych stosunków pracy w Polsce i stanowi daleko idącą ingerencję w relacje partnerów społecznych. 

 

Pracodawcy RP zwracają uwagę, że projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych nie jest efektem prac prowadzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego, a jego ostateczna wersja nie została zaakceptowana przez stronę pracodawców.

Projekt stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., dotyczącego rozszerzenia prawa koalicji na osoby samozatrudnione i pracujące na umowach cywilnoprawnych. Oznacza to, że osoby te będą miały prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych.

- Nie kwestionujemy samej propozycji rozszerzenia prawa koalicji. Nasze zastrzeżenia wywołuje natomiast jego realizacja w projektowanej regulacji. Mamy wątpliwości co do zasadności przyznania wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową zrzeszonym w związkach zawodowych (nawet samozatrudnionym), identycznych uprawnień, jakie przysługują obecnie pracownikom – pisze organizacja pracodawców.

Zdaniem pracodawców RP, przyznanie takim osobom ochrony przed zwolnieniem oraz prawa do płatnych oddelegowań (tzw. etatów związkowych) – jest zbyt daleko idące.

- Nie wynika to również z samego wyroku TK i standardów europejskich, dlatego nie zgadzamy się na wprowadzenie takiego rozwiązania. Jego oczywistą konsekwencją będzie bowiem zwiększenie obowiązków i kosztów po stronie przedsiębiorców oraz ryzyko nadużywania prawa do ochrony – wyjaśniają Pracodawcy RP.

Zgodnie z projektem osoba wykonująca pracę zarobkową, której przyznano pełne prawo koalicji wystarczy, że „nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób”, „nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaniem pracy” oraz ma „takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione”.

- Te trzy warunki zostały opisane w tak ogólny sposób, że już teraz wywołują wątpliwości interpretacyjne. Precyzyjne zdefiniowanie tej grupy jest niezwykle ważne, ponieważ zyska ona identyczne uprawnienia związkowe jak pracownicy (m.in. etaty związkowe i ochronę przed zwolnieniem) – dodaje organizacja.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.