Urlop ojcowski, zasady: Komu przysługuje? Kiedy można go dostać?

• Ojcowie coraz częściej decydują się na skorzystanie z przysługującego im urlopu na dziecko.
• Od początku tego roku z urlopu ojcowskiego skorzystało już ponad 33,5 tys. mężczyzn.
• Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi w wymiarze 2 tygodni.
• Mogą z niego skorzystać także ojcowie adopcyjni.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Urlop ojcowski, zasady: Komu przysługuje? Kiedy można go dostać?

PODZIEL SIĘ


Autor: AT

26 kwi 2016 14:16


W 2013 roku z urlopów ojcowskich skorzystało 28,5 tysiąca mężczyzn, w 2014 roku było ich już ponad 129 tysięcy, a w 2015 r. ponad 148,4 tys. Od początku tego roku zdecydowało się na niego ponad 33,5 tysiąca osób - wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Komu przysługuje urlop ojcowski?

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 2 lat lub:

* Do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia

* Nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10. roku życia w przypadku, gdy została podjęta decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego

Z urlopu ojcowskiego skorzystać mogą także ojcowie adopcyjni.

Należy pamiętać o tym, że:

* Urlop ojcowski przysługuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego

* Urlop ten związany jest z ojcem, który wychowuje dziecko, co oznacza, że nie ma możliwości przekazania go komuś innemu

* Urlop można wykorzystać jednorazowo

* Można go także podzielić na dwie części (żadna nie może być krótsza niż tydzień) i skorzystać z niego w dowolnie wybranym przez siebie momencie, uwzględniając wiek dziecka

* Niewykorzystany urlop przepada, nie przysługuje za niego żaden ekwiwalent

* Pracownik musi złożyć wniosek o przyznanie urlopu co najmniej 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem

* Do urlopu ojcowskiego (2 tygodnie) wliczane są także dni wolne od pracy (weekend, święta)

Ojcowie, oprócz urlopu ojcowskiego przeznaczonego tylko dla nich, mogą podzielić się z matką urlopem macierzyńskim i rodzicielskim oraz wychowawczym.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.