Urlop ojcowski. Jakie zmiany zajdą w 2016 roku?

Od 2016 r. ojcowie mogą liczyć na większe udogodnienia, jeśli chodzi o urlop tacierzyński. Jakie?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Urlop ojcowski. Jakie zmiany zajdą w 2016 roku?

PODZIEL SIĘ


Autor: Marek Skałkowski

12 lis 2015 11:29


Osobą uprawnioną do urlopu ojcowskiego, popularnie nazywanego urlopem tacierzyńskim, jest ojciec dziecka będący pracownikiem. Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia.

W przypadku ojców adopcyjnych urlop ojcowski przysługuje do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego o przysposobieniu (natomiast nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia).

W przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Czas trwania urlopu tacierzyńskiego

Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie, a za jego czas przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Tydzień urlopu ojcowskiego odpowiada 7 dniom kalendarzowym, wliczając do jego wymiaru niedziele, święta i dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Pracownik, chcąc skorzystać z takiego urlopu, powinien złożyć u pracodawcy wniosek w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z urlopu ojcowskiego.

Istotne zmiany od 2016 roku

Od 2 stycznia 2016 r. pracujący ojciec będzie miał o 1 rok więcej czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. Z urlopu ojcowskiego będzie można bowiem skorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia lub do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia.

W przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Całkowitą nowością jest możliwość podzielenia urlopu ojcowskiego na 2 części, ponieważ obecnie urlop ojcowski może być wykorzystany wyłącznie w całości. W wyniku nowelizacji wprowadzono jednocześnie zasadę, że żadna z części nie może być krótsza niż tydzień – co w praktyce oznacza, że pracownik będzie mógł wykorzystać urlop ojcowski w całości w wymiarze 2 kolejnych tygodni lub 2-krotnie w wymiarze 1 tygodnia.

Po zmianach urlop ten nadal będzie udzielany na wniosek pracownika składany najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

*Autorem artykułu jest Marek Skałkowski, ekspert Infor.pl, specjalista w zakresie prawa pracy.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

4 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

Mariusz 2016-02-16 12:49:39

Co to za "ekspert" pisał, co nie odróżnia urlopu ojcowskiego od "tacierzyńskiego"? To tak jakby potraktować w ten sam sposób urlop wypoczynkowy i chorobowe, bo przecież się wtedy nie pracuje... Ekspercie, doucz się, bo ktoś to przeczyta i będzie się później powoływał na takie bzdury.

Agnieszka 2016-02-11 13:30:27

ja mam podobne pytanie jak Mariusz, mam synka który urodził się 17.06.2014 i z różnych przyczyn mąż nie wykorzystał urlopu ojcowskiego. czy wg nowych przepisów może skorzystać z tego urlopu do 17.06.2016 ??? będę wdzięczna za odpowiedź

Mariusz 2015-12-16 11:05:32

Witam, Moja córeczka urodziła się 06.05.2014 . Czy w świetle mających wyjść w życie zmian przepisów od 02.01.2016 r dotyczących urlopu ojcowskiego będę mógł z niego skorzystać do momentu ukończenia przez córeczkę 24 m-cy życia czy też 12 miesięcy oraz czy będę mógł w/w urlop podzielić na dwie części po 1 tygodniu czy też muszę „wybrać” dwa tygodnie ciurkiem. Z góry dziękuję za odpowiedź