Umowa o zakazie konkurencji: Co w niej może być, a czego nie powinno?

W dobie rynku pracownika odejście każdego specjalisty to problem. Problem tym bardziej bolesny, jeśli przechodzi pracować do konkurencji. Odchodzący z firm specjaliści muszą jednak liczyć się z tym, że dotychczasowy pracodawca przedstawi im na pożegnanie umowę o zakazie konkurencji. Dobrze zatem wiedzieć, kto może taką umowę otrzymać i jakie zapisy mogą się w niej znaleźć.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Umowa o zakazie konkurencji: Co w niej może być, a czego nie powinno?

PODZIEL SIĘ


Autor: MIW

12 lut 2018 15:51


  • Umowy o zakazie konkurencji nie można podpisać z każdym pracownikiem, a jedynie z takim, który ma dostęp do szczególnie ważnych informacji i których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę,
  • Umowa o zakazie konkurencji, aby była ważna, musi być sporządzona na piśmie. Określa się w niej zakres zakazu, okres jego obowiązywania, jak również odszkodowanie, jakie pracodawca powinien zapłacić pracownikowi za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej.
  • Zakaz konkurencji, a więc obowiązek pracownika powstrzymania się od działalności konkurencyjnej, ustaje w razie niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania (pod tym pojęciem rozumie się również nieterminową wypłatę) oraz w razie ustania przyczyny uzasadniającej zakaz.

Jak przypomina specjalizująca się w prawie pracy i polityce społecznej dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS, kodeks pracy przewiduje możliwość zawierania umów o zakazie konkurencji w trakcie, jak i po ustaniu stosunku pracy (w tym drugim przypadku określa się ją często jako klauzulą konkurencyjną). Zastrzega jednak, że zawarcie takiej umowy nie jest możliwe z każdym pracownikiem, a jedynie z takim, który ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę, np. pracownikiem działu kadr, marketingu czy księgowym.

- Ważne jest jednak to, że według poglądu przyjętego w orzecznictwie po zawarciu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy pracodawca nie może powoływać się na to, że umowa jest nieważna, bo pracownik nie miał w rzeczywistości dostępu do szczególnie ważnych informacji - podkreśla dr hab. Monika Lewandowicz – Machnikowska.

Trzeba pamiętać, że umowa o zakazie konkurencji jest umową odrębną od umowy o pracę. Pracownik zobowiązuje się w niej do tego, że przez określony czas po ustaniu stosunku pracy nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczył pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność, a pracodawca zobowiązuje się płacić mu za to odszkodowanie.

Co istotne, choć kodeks pracy mówi, że zakaz konkurencji powinien wynikać z odrębnej umowy, to odrębność ta wyraża się w samej treści umowy o zakazie konkurencji, a nie w jej formie. Umowa taka może być więc zawarta w osobnym dokumencie lub być klauzulą w umowie o pracę.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.