Umowa o pracę a umowy "śmieciowe" - wady i zalety

Pojęcie umowy o pracę jest często przeciwstawiane tak zwanej "umowie śmieciowej". Pod tym pojęciem kryją się umowa o dzieło i umowa zlecenie. Skąd się wzięło tak negatywne postrzeganie mów cywilnoprawnych?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Umowa o pracę a umowy "śmieciowe" - wady i zalety

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

30 lis 2015 9:36


- Umowy cywilnoprawne nie chronią one praw pracowniczych osób zatrudnionych na ich podstawie i nie zapewniają im ochrony zatrudnienia i płac ani urlopu. Powoduje to niepewność zatrudnienia u pracownika i utrudnia mu w pewien sposób funkcjonowanie w społeczeństwie - mówi Julita Podhorodecka, specjalista ds. kadr i płac wfirma.pl

Taki pracownik, jeśli nie opłaca dodatkowych składek na ubezpieczenie chorobowe, nie może otrzymać zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego. Natomiast banki niechętnie udzielają kredytu osobom zatrudnionym w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Dla pracodawców natomiast umowa o dzieło lub umowa zlecenie stanowią środki do ograniczania kosztów, związanych z zatrudnianiem pracowników - przy takim samym nakładzie pieniędzy pracownik dostanie o wiele wyższą pensję, niż w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Ubezpieczenia

Umowa o pracę jest gwarantem objęcia pracownika wszelkimi ubezpieczeniami ZUS, co nie jest oczywiste w przypadku umów zleceń. Ubezpieczenie w ZUS zleceniobiorcy jest uzależnione od posiadanego tytułu.

Jeszcze inaczej jest w przypadku umowy o dzieło - w żadnym wypadku nie powoduje ona obowiązku objęcia wykonawcy dzieła ubezpieczeniem. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której umowa o dzieło zawarta jest z osobą, z którą pracodawcę łączy już stosunek pracy, lub praca wykonywana jest na rzecz pracodawcy.

Pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie, może w niektórych przypadkach otrzymać zasiłek chorobowy. Warunków jest kilka.

Po pierwsze musi podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej umowy. Po drugie musi przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Po trzecie musi posiadać tzw. okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego (90 dni podlegania ubezpieczeniu chorobowemu).

Zleceniobiorca może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na swój wniosek i być nim objęty aż do dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.