Trzynastki dla matek i ojców w rękach posłów

Rozszerzenie listy osób, które nie muszą spełniać wymogu przepracowania 6 miesięcy (w ciągu roku kalendarzowego u tego samego pracodawcy), aby otrzymać trzynastą pensję – przewiduje projekt ustawy o 13-tej pensji dla pracowników jednostek sfery budżetowej, który rząd wniósł do Sejmu.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Trzynastki dla matek i ojców w rękach posłów

PODZIEL SIĘ


Autor: Aneta Mościcka

www.portalsamorzadowy.pl

21 mar 2013 7:55


Rządowy projekt nowelizacji ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ma na celu dostosowanie przepisów tej ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r.

W wyroku tym Trybunał stwierdził niezgodność z konstytucją przepisu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, który pomija okres urlopu macierzyńskiego, jako uprawniający do 13-tej pensji (w wielkości proporcjonalnej do okresu pracy) w sytuacji nieprzepracowania u danego pracodawcy 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy, jeśli pracownik nie przepracował u jednego pracodawcy całego roku, zachowuje prawo do 13-tki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, ale pod warunkiem, że pracował przynajmniej pół roku.

Jednak prawo dopuszcza wyjątki od tej zasady, czyli zwalnia z konieczności spełnienia tego warunku (przepracowania co najmniej 6 miesięcy) m.in. w sytuacji, kiedy pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, z urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego.

Oznacza to, że w takich przypadkach pracownik ma prawo do 13-tej pensji bez przepracowania co najmniej 6 miesięcy. Jednak z tego preferencyjnego rozwiązania nie mogą korzystać osoby, które korzystały z urlopu macierzyńskiego.

Trybunał Konstytucyjny we wspomnianym wyżej wyroku z 9 lipca 2012 r. uznał, że takie przepisy wykluczają matkę, która - zgodnie z konstytucją - ma prawo do szczególnej pomocy państwa przed i po urodzeniu dziecka.

Projekt nowelizacji poszerza prawo do uzyskania 13-tej pensji dla pracowników, którzy skorzystali z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, pomimo nieprzepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym.

Co ważne, przepisy w znowelizowanym brzmieniu będę miały zastosowanie do prawa do 13-tki dla pracowników jednostek sfery budżetowej, przysługującej za rok 2012. Teraz projektem zajmie się Sejm.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.