www.portalsamorzadowy.pl

Trzynastki dla matek i ojców w rękach posłów

0 0
Trzynastki dla matek i ojców w rękach posłów

Rozszerzenie listy osób, które nie muszą spełniać wymogu przepracowania 6 miesięcy (w ciągu roku kalendarzowego u tego samego pracodawcy), aby otrzymać trzynastą pensję – przewiduje projekt ustawy o 13-tej pensji dla pracowników jednostek sfery budżetowej, który rząd wniósł do Sejmu.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ma na celu dostosowanie przepisów tej ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r.

W wyroku tym Trybunał stwierdził niezgodność z konstytucją przepisu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, który pomija okres urlopu macierzyńskiego, jako uprawniający do 13-tej pensji (w wielkości proporcjonalnej do okresu pracy) w sytuacji nieprzepracowania u danego pracodawcy 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy, jeśli pracownik nie przepracował u jednego pracodawcy całego roku, zachowuje prawo do 13-tki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, ale pod warunkiem, że pracował przynajmniej pół roku.

Jednak prawo dopuszcza wyjątki od tej zasady, czyli zwalnia z konieczności spełnienia tego warunku (przepracowania co najmniej 6 miesięcy) m.in. w sytuacji, kiedy pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, z urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego.

Oznacza to, że w takich przypadkach pracownik ma prawo do 13-tej pensji bez przepracowania co najmniej 6 miesięcy. Jednak z tego preferencyjnego rozwiązania nie mogą korzystać osoby, które korzystały z urlopu macierzyńskiego.

Trybunał Konstytucyjny we wspomnianym wyżej wyroku z 9 lipca 2012 r. uznał, że takie przepisy wykluczają matkę, która - zgodnie z konstytucją - ma prawo do szczególnej pomocy państwa przed i po urodzeniu dziecka.

Projekt nowelizacji poszerza prawo do uzyskania 13-tej pensji dla pracowników, którzy skorzystali z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, pomimo nieprzepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym.

Co ważne, przepisy w znowelizowanym brzmieniu będę miały zastosowanie do prawa do 13-tki dla pracowników jednostek sfery budżetowej, przysługującej za rok 2012. Teraz projektem zajmie się Sejm.

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.