Senat za redakcyjną poprawką do zmian poprawiających ochronę roszczeń pracowniczych

Senat przyjął jedną redakcyjną poprawkę do zmian poprawiających ochronę roszczeń pracowniczych. Nowelizacja ustawy, którą Sejm przyjął 7 lipca, zakłada przyspieszenie pomocy finansowej dla pracowników, którzy stracili pracę w wyniku niewypłacalności pracodawcy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Senat za redakcyjną poprawką do zmian poprawiających ochronę roszczeń pracowniczych

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/JS

15 lip 2017 7:00


• Nowe rozwiązania m.in. umożliwiają wypłatę należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

• Zmiana prawa wydłuża też tzw. okresy referencyjne (odniesienia) między rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy - z 9 do 12 miesięcy.

W nocy z piątku na sobotę (14/15 lipca) za przyjęciem ustawy wraz z poprawką jednogłośnie głosowało 85 senatorów.

Ustawa, której projekt przygotował resort rodziny i pracy, zakłada m.in. przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę zostali pozbawieni pracy i świadczeń związanych z zatrudnieniem.

W zmianie ustawy zdefiniowano szczegółowo pojęcie faktycznego zaprzestania działalności - doprecyzowano przypadki, w których będzie możliwa wypłata zaliczek na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych.

Nowelizacja przewiduje też rozszerzenie katalogu świadczeń, które przysługują pracownikom w przypadku niewypłacalności pracodawcy oraz wydłużenie tzw. okresów referencyjnych, uprawniających do uzyskania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Nowe rozwiązania m.in. umożliwiają wypłatę należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nie tylko za rok, w którym ustał stosunek pracy, ale również za rok poprzedzający. Według noweli wypłata świadczenia związanego z ekwiwalentem za urlop wypoczynkowy będzie możliwa również w sytuacji, gdy stosunek pracy ustał nie później niż 4 miesiące po dacie niewypłacalności.

Zmiana prawa wydłuża też tzw. okresy referencyjne (odniesienia) między rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy - z 9 do 12 miesięcy. Resort liczy, że dzięki tej zmianie zostaną objęte ochroną osoby, w których przypadku uprawnienie do świadczenia nie mieściło się w przyjętych dotychczas okresach referencyjnych. Zmiana ta spowoduje również rozszerzenie ochrony roszczeń pracowniczych.

Nowelizacja ma też uporządkować i usprawnić tryb wypłaty świadczeń przez wojewódzkie urzędy pracy. W stosunku do tych samych pracowników danego pracodawcy te same zaległe jednorazowe świadczenia pracownicze będą mogły być wypłacone tylko raz, a zaległe świadczenia okresowe, w tym wynagrodzenie - za okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.