Senat za przepisami ws. powrotu do zawodu

- Kilkanaście redakcyjnych poprawek zaproponował w czwartek Senat do nowelizacji kilku ustaw dotyczących możliwości powrotu do zawodu po wcześniejszym usunięciu z samorządu zawodowego. Nowela dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Senat za przepisami ws. powrotu do zawodu

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

12 cze 2014 13:47


Przepisy nowelizujące dziewięć ustaw odnoszących się do: adwokatów, radców prawnych, weterynarzy, notariuszy, farmaceutów, komorników, architektów, urbanistów, inżynierów budownictwa, rzeczników patentowych i diagnostów laboratoryjnych Sejm uchwalił w końcu maja. W Senacie za nowelizacją wraz z zaproponowanymi poprawkami głosowało 53 senatorów, nikt nie był przeciw, 25 osób wstrzymało się od głosu.

W październiku 2010 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dożywotnie usunięcie z powodów dyscyplinarnych z samorządu zawodowego, "bez prawa ubiegania się o ponowny wpis" na listę osób wykonujących ten zawód, jest niezgodne z konstytucją.

"Ustawa zakłada przywrócenie osobie skreślonej z listy danego samorządu prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę członków samorządu zawodowego lub daje możliwość uzyskania ponownego prawa wykonywania zawodu oraz wprowadza instytucję zatarcia orzeczenia" - podkreślono w uzasadnieniu tych zmian.

Wydając w 2010 r. wyrok, Trybunał przychylił się do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich i uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy dotyczące niektórych samorządów zawodowych. Przepisy odnoszące się do tych profesji określały, że kara wydalenia z zawodu pociąga za sobą utratę prawa do ubiegania się o ponowny wpis bądź nie podlega zatarciu.

"Przepisy te przyczyniają się do eliminacji z zawodu tych osób, które wykonywały go w sposób nienależyty, ale (...) badane rozwiązania są zdaniem Trybunału nadmiernie rygorystyczne i powodują, że osoby wydalone z samorządów zawodowych nigdy, nawet po upływie wielu lat (...), nie mają szansy na rehabilitację i powrót do zawodu" - wskazywał wtedy TK. Zdaniem Trybunału budziło to wątpliwości z punktu widzenia godności tych osób, która według konstytucji jest nienaruszalna.

Ponadto, jak orzekł TK, niekonstytucyjne uregulowania powodowały, że taki sam dożywotni skutek miało usunięcie z samorządu zawodowego "zarówno z powodu niepłacenia składek, jak i popełnienia poważnego nadużycia zawodu kosztem zdrowia, życia, wolności czy majątku".

Senatorowie zaproponowali łącznie 15 poprawek do tej nowelizacji. W większości dotyczą one korekt i uzupełnień odesłań do innych przepisów. Nowelizacja wróci teraz do Sejmu.
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.