Sąd Najwyższy o pracy w szczególnych warunkach. Kierowcy ciężarówek odetchną

Kierowca samochodu ciężarowego, który ubocznie wykonywał czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora w odniesieniu do przewożonego ładunku, może liczyć na emeryturę według „starych zasad”. Takie orzeczenie podjął 31 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy obradujący w składzie siedmioosobowym.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Sąd Najwyższy o pracy w szczególnych warunkach. Kierowcy ciężarówek odetchną

PODZIEL SIĘ


Autor: MIW

5 lut 2018 21:52


• Do tej pory istniały duże rozbieżności w orzecznictwie SN dotyczącym wykładni przepisów, które umożliwiają osobom urodzonym po 31 grudnia 1949 r. skorzystanie z uprawnień emerytalnych według przepisów obowiązujących przed wejściem w życie reformy systemu ubezpieczeń społecznych.

• Nie było do końca jasne, czy dla kierowcy samochodu ciężarowego zajmowanie się służbowo także innymi czynnościami mającymi związek z przewozem towarów stanowi przeszkodę w ubieganiu się o emeryturę w obniżonym wieku.

• Wydane 31 stycznia 2018 r. orzeczenie SN rozstrzyga te rozbieżności. Sędziowie przyjęli interpretację korzystną dla ubezpieczonych.

SN najwyższy rozpatrywał zagadnienie prawne przedstawione we wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z 21 listopada 2017 r. Zwracał on w nim uwagę na rozbieżności w orzecznictwie SN dotyczące wykładni przepisów, które umożliwiają osobom urodzonym po 31 grudnia 1949 r. skorzystanie z uprawnień emerytalnych według przepisów obowiązujących przed wejściem w życie reformy systemu ubezpieczeń społecznych (tj. przed 1 stycznia 1999 r.).

Rzecz jest o tyle istotna, że „stare” zasady nabywania uprawnień emerytalnych są korzystniejsze, niż te, które obowiązują obecnie. W oparciu o dotychczasowe przepisy przedstawiciele niektórych grup zawodowych, wykonujący prace o znacznym stopniu uciążliwości (w tym kierowcy samochodów ciężarowych) mogli ubiegać się o przyznanie emerytury w obniżonym wieku (wynoszącym 60 lat w przypadku mężczyzn) jeśli przy wykonywaniu takich prac, w pełnym wymiarze, przepracowali ogółem 15 lat. Te same reguły - z uwagi na regulacje przejściowe zawarte w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – mają także zastosowanie w stosunku do ubezpieczonych, którzy na dzień 1 stycznia 1999 r. legitymowali się 15–letnim stażem emerytalnym przy wykonywaniu ww. prac, ale wtedy nie mogli skutecznie wystąpić z wnioskiem o emeryturę z uwagi na „młody” wiek.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.