Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje ws. sytuacji osób transpłciowych

Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do minister pracy o zmiany prawne, które mają ułatwić osobom transpłciowym odnalezienie się na rynku pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje ws. sytuacji osób transpłciowych

PODZIEL SIĘ


Autor: MN

11 sie 2017 14:29


• Prawo osób transpłciowych do wykonywania swobodnie wybranej pracy jest ograniczone z powodu braku uregulowań umożliwiających uzgodnienie płci metrykalnej.

• Zdaniem RPO, konieczna jest modyfikacja prawa, która umożliwi zmiany danych osobowych na świadectwie pracy osób, które uzyskały orzeczenie sądu o ustaleniu płci zgodnej z ich tożsamością płciową.

• Rzecznik zwraca też uwagę, że osoby transpłciowe są marginalizowane na rynku pracy i sugeruje nowelizację Kodeksu pracy w zakresie równego traktowania. 

Rzecznik Praw Obywatelskich, pełniący także funkcję niezależnego organu do spraw równego traktowania, otrzymuje informacje o problemach i ograniczeniach, z jakimi spotykają się osoby transpłciowe na rynku pracy. W związku z tym na zlecenie rzecznika zrealizowano badania społeczne, na podstawie których powstał raport pt. „Równe traktowanie w zatrudnieniu bez względu na tożsamość płciową – analiza i zalecenia”.

Przeprowadzone badania wykazały przede wszystkim, że prawo osób transpłciowych do wykonywania pracy swobodnie wybranej jest ograniczone z powodu braku uregulowań umożliwiających uzgodnienie płci metrykalnej. Posiadanie przez osoby transpłciowe w procesie tranzycji dokumentów z danymi osobowymi, które nie odpowiadają wyglądowi takiej osoby, znacznie utrudnia podejmowanie zatrudnienia, a także potęguje poczucie wykluczenia.

Przykładem niech będą świadectwa szkolne i dyplomy

Zdaniem rzecznika, konieczna jest pilna nowelizacja rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie świadectwa pracy, w zakresie wydawania i prostowania świadectw pracy w celu umożliwienia zmiany danych osobowych osób, które uzyskały orzeczenie sądu o ustaleniu płci zgodnej z ich tożsamością płciową. Brak takiego uregulowania w obowiązującym porządku prawnym stawia osoby transpłciowe w niekorzystnej sytuacji w trakcie prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych przez pracodawców.

Rzecznik uważa, że dobrym rozwiązaniem tego problemu mogłoby być wprowadzenie regulacji analogicznej do przepisów normujących wydawanie świadectw szkolnych oraz dyplomów ukończenia studiów wyższych, zawartych w rozporządzeniach: ministra edukacji narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.