Rząd za deregulacją 91 zawodów, w których pracuje 200 tys. osób

0 0

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych to tzw. druga transza deregulacji. W komunikacie resortu sprawiedliwości, który przygotował projekt, podano, że przewiduje on nowelizację 21 ustaw. Dokument był konsultowany z blisko 400 podmiotami.

"Projekt stanowi drugi etap prowadzonego przez rząd procesu deregulacji dostępu do zawodów i obejmuje m.in. takie profesje, jak: usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, agentów i brokerów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, biegłych rewidentów, architektów, urbanistów, inżynierów budowlanych, rzeczoznawców samochodowych, nurków, dróżników obchodowych, zawody związane z obsługą metra, czy zawody związane z żeglugą morską i śródlądową" - napisano w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W projekcie znajduje się rozwiązanie, które umożliwia uczelniom stworzenie studiów o profilu praktycznym, których ukończenie stanowić będzie podstawę do zwolnienia z części lub całości postępowania kwalifikacyjnego do wykonywania danego zawodu. Według autorów projektu przyczyni się to do lepszego dopasowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i podniesienia jakości nauczania.

"Mechanizm stanowi realizację Krajowych Ram Kwalifikacji, których celem jest określenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabywanych przez absolwenta, zamiast wcześniej stosowanego wskazania liczby godzin dydaktycznych z poszczególnych treści programowych" - napisano w komunikacie. Wskazano, że oznacza to zmianę nacisku z nakładu pracy na efekty kształcenia.

Projekt przewiduje m.in. likwidację Krajowej Izby Urbanistów, ale osoby sporządzające projekty planów będą musiały mieć wykształcenie kierunkowe. Aby wykonywać ten zawód nie będzie jednak potrzebna praktyka - doświadczenie wykonawcy planu pozostanie do oceny zamawiającego projekt planu.

Istotne zmiany obejmą architektów i inżynierów posiadających uprawnienia budowlane. Możliwe będzie zwolnienie z egzaminu na uprawnienia budowlane absolwentów studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy uczelni z właściwym samorządem zawodowym. Skrócono też okres praktyki zawodowej, np. przy sporządzaniu projektów - z dwóch lat do roku.

Projekt przewiduje całkowitą deregulację usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie osoby z wyższym wykształceniem kierunkowym lub innym wyższym uzupełnionym studiami kierunkowymi podyplomowymi muszą mieć 3 lata praktyki w zawodzie, a osoby ze średnim wykształceniem dwa lata praktyki i zdany egzamin.

SŁOWA KLUCZOWE

 

POLECAMY

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.