Rząd przyjął założenia reformy urzędów pracy

Rada Ministrów przyjęła projekt założeń do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która ma zwiększyć efektywność urzędów pracy - poinformował po wtorkowym posiedzeniu rządu minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Rząd przyjął założenia reformy urzędów pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

9 lip 2013 21:12


Minister powiedział, że projekt wprowadzi całościową zmianę na rynku pracy. "Nie dotyczy ona tylko funkcjonowania urzędów pracy - choć to bardzo ważny fragment - ale również stwarza nowe możliwości aktywizacyjne, szczególnie dla osób młodych, osób powyżej 50. roku życia, dla rodziców powracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Jednym z najważniejszych elementów reformy ma być wprowadzenie nowego podejścia do bezrobotnych.

Każdy bezrobotny, zarejestrowany w urzędzie pracy, zostanie przypisany do jednego z trzech profili: bezrobotni aktywni - dla których podstawowym wsparciem będą usługi z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; bezrobotni wymagający wsparcia - korzystać będą ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy, jakie oferują urzędy np. szkoleń czy staży; bezrobotni oddaleni od rynku pracy - urzędy pracy przekażą obsługę tych osób innym podmiotom - agencjom zatrudnienia lub organizacjom pozarządowym.

Trwale bezrobotni będą też mogli liczyć na pomoc w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) realizowanego przez powiatowy urząd pracy i ośrodek pomocy społecznej. Bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny odmówi uczestnictwa lub z własnej winy przerwie udział w działaniach realizowanych w ramach PAI - zostanie pozbawiony statusu bezrobotnego.

Większość działań kierowanych do bezrobotnych ma być realizowana przez doradców klienta indywidualnego. Każdy bezrobotny w urzędzie ma być od początku prowadzony przez tego samego doradcę, w oparciu o indywidualny plan działania. Podobnie każdy pracodawca, który korzysta z pomocy urzędu pracy, będzie stale współpracował z jednym pracownikiem - doradcą klienta instytucjonalnego.

Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego nie będzie nowym stanowiskiem, ale nową funkcją pracownika bezpośrednio pracującego z klientami. Doradcy będą działać na poziomie powiatowych urzędów pracy, nie będzie ich w urzędach wojewódzkich.

Doradcy klienta oraz kadra kierownicza urzędów pracy mają być premiowani za najlepsze wyniki w "doprowadzaniu" bezrobotnych do zatrudnienia.

Najlepsze urzędy pracy otrzymają z Funduszu Pracy więcej pieniędzy na wynagrodzenia dla tych pracowników. To rozwiązanie ma funkcjonować na początek przez cztery lata.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.