Rezygnacja z badań lekarskich niesie za sobą wiele korzyści dla pracodawcy. Jakich?

1 kwietnia weszły w życie zmienione przepisy Kodeksu pracy, umożliwiające zachowanie ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę. Rozwiązanie powinno przynieść spore korzyści przedsiębiorcom.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Rezygnacja z badań lekarskich niesie za sobą wiele korzyści dla pracodawcy. Jakich?

PODZIEL SIĘ


Autor: PortalSpożywczy.pl/AT

www.portalspozywczy.pl

7 kwi 2015 11:25


Ułatwienia dla przedsiębiorców w zakresie wstępnych badań lekarskich wprowadziła opracowana przez MG ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej tzw. „czwarta ustawa deregulacyjna”.

Według szacunków wprowadzone rozwiązanie powinno przynieść przedsiębiorcom korzyści w wysokości ok. 170 mln zł rocznie.

Zgodnie z nowymi przepisami badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Czytaj też: Od 1 kwietnia nowe wzory skierowania na badania lekarskie dla pracowników

Zwolnieniem z badań lekarskich mogą zostać objęte również osoby przyjmowane do pracy u nowego pracodawcy w ciągu 30 dni od rozwiązania (wygaśnięcia) poprzedniej umowy – jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę), stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy. Przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu z wstępnych badań lekarskich u nowego pracodawcy istotne będzie więc porównanie warunków pracy w nowym i poprzednim miejscu pracy.

Cały artykuł czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.