Rewolucyjne zmiany w prawie pracy w nowym roku

0 0
Rewolucyjne zmiany w prawie pracy w nowym roku
Od stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy w sprawie zmiany zasad ubezpieczeń osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń. /fot. fotolia

Rok 2016 przyniesie kilka rewolucyjnych zmian w prawie pracy. Jakich?

Od 2016 r. będzie można zawrzeć z tym samym pracownikiem maksymalnie trzy umowy na czas określony, wzrosną stawki ubezpieczeń dla osób osiągających przychody z różnych tytułów, pracownicy zyskają też nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem.

Zmiany w ubezpieczeniach

Od stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy w sprawie zmiany zasad ubezpieczeń osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń (wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw). Do tej pory osoby spełniające warunki do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z kilku tytułów (umów zleceń, działalności gospodarczej, pracy nakładczej), obowiązkowo podlegały ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i zdrowotnym z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Z pozostałych umów obowiązkowe jest już tylko ubezpieczenie zdrowotne.

Istniała jednak możliwość zmiany tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń tzn. ubezpieczeni mogli sami wybrać jako obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń tę umowę, z której osiągają najniższe wynagrodzenie, a co za tym idzie, odprowadzać niższe składki do ZUS. Od 1 stycznia 2016 r. osoby posiadające kilka tytułów do ubezpieczeń będą musiały obowiązkowo odprowadzać składki emerytalne i rentowe od każdej umowy zlecenia aż do momentu, gdy łączna podstawa z wszystkich tytułów do ubezpieczeń osiągnie pułap co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2016 roku wynosić będzie 1850 zł brutto.

Zmiany w Kodeksie pracy dla rodziców

Wchodzące w życie od 2 stycznia 2016 r. zmiany w Kodeksie pracy dotyczą zmian w zakresie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Nowelizacja Kodeksu Pracy likwiduje dodatkowy urlop macierzyński, który przysługiwał rodzicom bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w podstawowym wymiarze. W zamian za to wydłuży się wymiar urlopu rodzicielskiego, który od stycznia będzie przysługiwał w wymiarze 32 (lub 34 tygodni – w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie) - dotychczas urlop przysługiwał w wymiarze 26 tygodni. Urlop rodzicielski będzie można podzielić maksymalnie na cztery części, z których każda nie może być krótsza niż osiem tygodni (poza małymi wyjątkami, np. gdy dziecko przebywa w szpitalu).

 

POLECAMY

KOMENTARZE (2)

  • W ustawie Kodeks Pracy słowa PRACODAWCA I PRACOBIORCA trzeba zastąpić słowami ZATRUDNIAJĄCY i ZATRUDNIANY.
  • Umowa powinna być na piśmie i powinna być wręczona pracownikowi najpóżniej w ostatnim dniu roboczym, przed dniem wykonywania umowy. Obecne zasady krzywdzą robotników.

POLECAMY

  • ZMIEŃ WIDOK:

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek Infodent24 House Market
    Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora Koszyk cenowy Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.