Rewolucyjne zmiany w prawie pracy w nowym roku

Rok 2016 przyniesie kilka rewolucyjnych zmian w prawie pracy. Jakich?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Rewolucyjne zmiany w prawie pracy w nowym roku

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

29 gru 2015 12:12


Od 2016 r. będzie można zawrzeć z tym samym pracownikiem maksymalnie trzy umowy na czas określony, wzrosną stawki ubezpieczeń dla osób osiągających przychody z różnych tytułów, pracownicy zyskają też nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem.

Zmiany w ubezpieczeniach

Od stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy w sprawie zmiany zasad ubezpieczeń osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń (wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw). Do tej pory osoby spełniające warunki do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z kilku tytułów (umów zleceń, działalności gospodarczej, pracy nakładczej), obowiązkowo podlegały ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i zdrowotnym z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Z pozostałych umów obowiązkowe jest już tylko ubezpieczenie zdrowotne.

Istniała jednak możliwość zmiany tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń tzn. ubezpieczeni mogli sami wybrać jako obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń tę umowę, z której osiągają najniższe wynagrodzenie, a co za tym idzie, odprowadzać niższe składki do ZUS. Od 1 stycznia 2016 r. osoby posiadające kilka tytułów do ubezpieczeń będą musiały obowiązkowo odprowadzać składki emerytalne i rentowe od każdej umowy zlecenia aż do momentu, gdy łączna podstawa z wszystkich tytułów do ubezpieczeń osiągnie pułap co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2016 roku wynosić będzie 1850 zł brutto.

Zmiany w Kodeksie pracy dla rodziców

Wchodzące w życie od 2 stycznia 2016 r. zmiany w Kodeksie pracy dotyczą zmian w zakresie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Nowelizacja Kodeksu Pracy likwiduje dodatkowy urlop macierzyński, który przysługiwał rodzicom bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w podstawowym wymiarze. W zamian za to wydłuży się wymiar urlopu rodzicielskiego, który od stycznia będzie przysługiwał w wymiarze 32 (lub 34 tygodni – w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie) - dotychczas urlop przysługiwał w wymiarze 26 tygodni. Urlop rodzicielski będzie można podzielić maksymalnie na cztery części, z których każda nie może być krótsza niż osiem tygodni (poza małymi wyjątkami, np. gdy dziecko przebywa w szpitalu).

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

2 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

WYZYSK 2016-01-15 08:42:31

W ustawie Kodeks Pracy słowa PRACODAWCA I PRACOBIORCA trzeba zastąpić słowami ZATRUDNIAJĄCY i ZATRUDNIANY.

ROBOLE 2016-01-09 16:22:02

Umowa powinna być na piśmie i powinna być wręczona pracownikowi najpóżniej w ostatnim dniu roboczym, przed dniem wykonywania umowy. Obecne zasady krzywdzą robotników.