Radni pod szczególną ochroną prawa

Ustawodawca objął szczególną ochroną stosunek pracy radnych. Uznał, że im się to należy z powodu roli, jaką powierzyli im wyborcy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Radni pod szczególną ochroną prawa

PODZIEL SIĘ


Autor: dlaradnych.pl/Michał Łyszczarz

11 mar 2013 14:29


Jedną z funkcji, jakie spełniają samorządowe ustawy ustrojowe, jest zapewnienie wykonywania mandatu radnego w sposób wolny od jakichkolwiek nacisków, które mogłyby wpływać na decyzję radnych podczas głosowań w organach stanowiących. Radni nie mogą odczuwać, że sposób sprawowania mandatu może wpływać na ich sytuację zawodową.

Zagwarantowaniu takiej funkcji służy w ustawie o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 2. Zgodnie z nim rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Przepis ten jednocześnie nakazuje radzie gminy odmówienia wyrażenia zgody na rozwiązania stosunku pracy radnego, gdy podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu.

Taka konstrukcja przywołanych przepisów ma zapewnić radnemu wolność od jakiejkolwiek presji ze strony pracodawcy chcącego wykorzystać podległość służbową pracownika będącego jednocześnie radnym do uzyskania konkretnych korzyści wynikających ze szczególnej funkcji, jaką ów pracownik pełni.

Trudno tu oczywiście wskazać wszystkie przykłady ewentualnych nacisków wywieranych na radnego, ale najprostszy z nich to choćby wywieranie wpływu na radnego, aby poparł projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz konkretnego podmiotu.

Szczególna ochrona stosunku pracy radnego nie dotyczy wyłącznie radnych gmin. Pozostałe ustawy samorządowe zawierają odpowiedniki przywołanego art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Są to art. 22 ust. 2 ustawy powiatowej (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 27 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 ze zm.). Odnoszą się one odpowiednio do radnych powiatowych i sejmiku województwa.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą jego rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

Z kolei art. 27 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa mówi, że rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody sejmiku województwa. Sejmik odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą jego rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu przez tego radnego.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.