Rada Dialogu Społecznego ma już dwa lata. Jak członkowie Rady oceniają jej pracę?

Mijają dwa lata od powstania Rady Dialogu Społecznego. 24 lipca 2015 r. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, którą 3 sierpnia tego samego roku podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Postanowiliśmy zapytać członków RDS (wiceministra pracy Stanisława Szweda, Henrykę Bochniarz z Konfederacji Lewiatan, Dorotę Gardias z FZZ, Jana Guza z OPZZ, Piotra Dudę z NSZZ "Solidarność", Jerzego Bartnika ze Związku Rzemiosła Polskiego, Zbigniewa Żurka z BCC i Arkadiusza Pączkę z Pracodawców RP), jak oceniają dotychczasową pracę RDS i dialog społeczny.

Autor: Justyna Koc 3 sie 2017 7:30

REKLAMA

– Dialog społeczny zwiększył się, ale nie tak, jak byśmy tego chcieli. Napisanie nowej ustawy, w której wykorzystano pozytywne doświadczenia Komisji Trójstronnej przy jednoczesnym wyeliminowaniu negatywów, będących przyczyną kryzysu ówczesnego dialogu społecznego, dało nam lepsze narzędzia do działania. Po dwóch latach, zgodnie z ustawą, chcemy dokonać pewnych korekt. Póki co, jesteśmy przed procesem legislacyjnym i przygotowaliśmy robocze postulaty dotyczące funkcjonowania Rady.

Chcielibyśmy rozbudować kompetencje RDS o dwa elementy: wysłuchanie publiczne i postulat jednolitej interpretacji. Pragniemy także poszerzyć proces konsultacji społecznych. Dotychczas opiniowaliśmy przygotowane przez Radę Ministrów oraz jej członków projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów prawnych. Chcemy, by trafiały do nas także  projekty strategii, projekty programowe oraz dokumenty planistyczne.

Kolejną naszą propozycją są rozwiązania techniczne, które zwiększą elastyczność i szybkość działania RDS. Przykładowo proponujemy wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego. Zmienione zostaną także zasady funkcjonowania biura RDS oraz wojewódzkich rad. Chcemy doprecyzować finansowanie wojewódzkich rad – dotychczas nie zostało to zrobione. Proponujemy także, by przewodniczący Rady Dialogu Społecznego składał roczne sprawozdanie przed Sejmem i Senatem – póki co, wysyłane są dokumenty.

Za następne dwa lata czeka nas kolejna nowelizacja. Warto podkreślić, że tego typu zmiany powinny być ewolucyjne, a nie rewolucyjne – wskazuje  Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC oraz sekretarz Rady Dialogu Społecznego. (Fot. BCC)


Puls HR Puls HR

Rada Dialogu Społecznego ma już dwa lata. Jak członkowie Rady oceniają jej pracę?


REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.