Rada Dialogu Społecznego ma już dwa lata. Jak członkowie Rady oceniają jej pracę?

Mijają dwa lata od powstania Rady Dialogu Społecznego. 24 lipca 2015 r. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, którą 3 sierpnia tego samego roku podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Postanowiliśmy zapytać członków RDS (wiceministra pracy Stanisława Szweda, Henrykę Bochniarz z Konfederacji Lewiatan, Dorotę Gardias z FZZ, Jana Guza z OPZZ, Piotra Dudę z NSZZ "Solidarność", Jerzego Bartnika ze Związku Rzemiosła Polskiego, Zbigniewa Żurka z BCC i Arkadiusza Pączkę z Pracodawców RP), jak oceniają dotychczasową pracę RDS i dialog społeczny.

Autor: Justyna Koc 3 sie 2017 7:30

REKLAMA

– Z pewnością został wzmocniony dialog autonomiczny, tzn. dialog pomiędzy organizacjami pracodawców i związków zawodowych. Świadczy o tym chociażby liczba uchwał przyjmowanych przez partnerów społecznych w ramach RDS. Na przestrzeni tych dwóch lat przyjęto ich prawie 40. Ten aspekt działalności RDS należy ocenić pozytywne. Jednak nie zawsze stanowiska wynegocjowane przez partnerów społecznych mają przełożenie na politykę rządu. Nierealizowanie porozumień wypracowanych na forum RDS podważa zaufanie partnerów społecznych do strony rządowej.

Kolejny problem to pomijanie RDS i partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa. A należy przypomnieć, że celem nowej ustawy było wzmocnienie udziału strony społecznej w procesie legislacyjnym. Zdarza się, że ustawowy obowiązek konsultacji z RDS projektów aktów prawnych nie jest przez władze przestrzegany. Niektóre projekty w ogóle nie trafiają do Rady albo trafiają wówczas, gdy są już procedowane w Sejmie. Takie działanie stanowi naruszenie obowiązujących przepisów. Tymczasem bez konsultacji społecznych nie da się stworzyć dobrego prawa. Tylko poznanie opinii innych stron pozwala na przygotowanie regulacji spełniających oczekiwania obywateli. Potwierdzają to także ostatnie wydarzenia związane z procedowaniem ustawy o Sądzie Najwyższym oraz ustawy o podwyżce opłaty paliowej, które nie zostały skonsultowane z RDS.

W codziennej pracy w RDS istotny problem stanowi to, że skład reprezentacji strony rządowej biorącej udział w posiedzeniach bywa niepełny albo jej przedstawiciele nie są decyzyjni. Utrudnia to dialog i przyjmowanie wspólnych konkluzji.

Powyższe problemy nie są nowe. Z podobnymi borykała się poprzedniczka RDS – Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych. Jeśli jednak błędy te będą powielane, to Rada może podzielić los Komisji Trójstronnej. Uchwalenie nowej ustawy oraz powołanie RDS miało wprowadzić nową jakość w dialogu społecznym. Jednak nowe regulacje na nic się zdadzą, jeśli nie są przestrzegane oraz brakuje woli prowadzenia dialogu. Aby wzmocnić dialog, wystarczy, aby strona rządowa nie popełniała starych błędów i szanowała zapisy ustawy – wyjaśnia Arkadiusz Pączka, zastępca Dyrektora Generalnego i dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP, sekretarz Rady Dialogu Społecznego. (Fot. mat. pras.)


Puls HR Puls HR

Rada Dialogu Społecznego ma już dwa lata. Jak członkowie Rady oceniają jej pracę?


REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.